Colin, serieuze kandidaat voor serie Floris II

Schermen

Waarschijnlijk zijn de kasteeltorens aan de rechterkant net buiten het bereik van de camera gevallen. Daar zullen de vlaggen strak in de wind wapperen, terwijl deze eenentwintigste-eeuwse Floris vóór de andere ridders uit op de vijand afvliegt: een kleinzoon van Rutger Hauer met de heldenmoed van de rechtschapen Tiuri uit Tonke Dragts Brief voor de koning. Maar deze smetteloze strijder heet Floris noch Tiuri. Dit is de negentienjarige Colin Keppel, die zaterdag zijn degen mag kruisen op de Bosch Open. Daar schermt hij een thuiswedstrijd: Keppel traint dagelijks in de Maaspoort.

Maar die naam… Colin Keppel. De militair historici onder u zien een heel ander soort heldendom voor zich: dat van Sir Colin Keppel (1862-1947), de Britse admiraal die een eeuw geleden glorieus carrière maakte en onder meer als begeleider optrad van koning George V toen deze in 1911 Nepal bezocht. (Waar het koninklijk gezelschap in een tiendaags jachtfestijn 39 tijgers, 18 neushoorns en vier beren naar de dierenhemel hielp, maar dat was destijds een doodnormaal tijdverdrijf.)

Onze Colin Keppel heeft aan zijn degen genoeg, eens zien hoe ver die hem brengt. En anders liggen er ongetwijfeld wel wat filmproducenten in de bosjes te loeren, klaar om met een mooi contract te voorschijn te springen voor de serie Floris II.