Warmtenet in Zuid-Holland

Energie Woningen in Den Haag en Leiden zullen straks worden verwarmd door restwarmte uit de Rotterdamse haven. Het betreft 500.000 huizen.

De Botlek in Rotterdam.
De Botlek in Rotterdam. Foto Getty Images

De provincie Zuid-Holland krijgt een warmtenet dat restwarmte uit de Rotterdamse haven gaat leveren aan woningen in Leiden en Den Haag en de glastuinbouw in het Westland. Deze nieuwe energievoorziening zal veel gasaansluitingen vervangen en draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Bedrijven in de haven produceren nu veel warmte die verloren gaat. Naar schatting kunnen zo jaarlijks 500.000 woningen worden verwarmd.

Opmerkelijk is dat het project niet gebruikmaakt van restwarmte uit de twee kolencentrales in de haven. De maatschappelijke en politieke discussie over sluiting van de pas geopende centrales van Uniper en Engie maakt hun aandeel te onzeker, aldus de initiatiefnemers van het warmtenet.

De donderdag gepresenteerde Warmtealliantie Zuid-Holland bestaat uit het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, de provincie Zuid-Holland, Eneco en het Warmtebedrijf Rotterdam. De alliantie wil de komende vijf jaar een kernnetwerk van pijpleidingen aanleggen dat de warmte moet transporteren.

De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt geleverd aan woningen, tuinders, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen. Het warmtenet bestaat uit een bundeling van bestaande en nieuwe leidingen.

Han Weeber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van de alliantie, verwacht dat alle woningen in Leiden die nu door stadsverwarming gas gebruiken, vanaf 2019 overschakelen naar warmte als energiebron.

Volgens de initiatiefnemers leent Zuid-Holland zich heel goed voor een warmtenet. De dichtbevolkte regio en de tuinbouw hebben veel energie nodig en de haven heeft een groot overschot aan industriële warmte. Inzet is een open net waar elke warmte-aanbieder aan kan leveren. Weber schat de kosten van het hele netwerk op 4 tot 5 miljard euro.