Topman EY miste fouten jaarrekening van de Rabobank

Accountants In Rabobanks jaarrekening over 2013 stonden drie fouten. Ze werden in 2014 onopvallend gecorrigeerd. Toezichthouder AFM vroeg om opheldering.

De hoogste baas van accountantskantoor EY in Nederland, Coen Boogaart, heeft drie boekhoudfouten over het hoofd gezien in de jaarrekening van Rabobank over 2013. Twee van de drie fouten zijn zogeheten materiële fouten. Dat zijn fouten die zo groot zijn, dat ze van invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers van de jaarrekening nemen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Lees ook: De calculerende rekenmeesters van EY

De fouten zijn gemaakt in de jaarrekening over 2013 en zijn gecorrigeerd in de jaarrekening over 2014. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vond de fouten zo ernstig dat ze EY onder druk zette om een zogeheten incidentmelding te doen, blijkt uit een vertrouwelijke brief uit mei 2015. Zo’n melding bij de toezichthouder is verplicht bij situaties die het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten kunnen schaden.

Accountant Boogaart vermeldt de fouten ook niet in zijn ‘uitgebreide controleverklaring’ van vijf pagina’s, die hij ondertekende op 31 maart 2015. In die verklaring laten accountants zien waar ze tegenaan zijn gelopen tijdens de controle.

EY, voorheen Ernst & Young, heeft geen incidentmelding gedaan, zegt Coen Boogaart in een reactie. Hij zegt dat de fouten niet „fundamenteel” zijn. Bij een fundamentele fout moet de jaarrekening worden teruggetrokken. Om die reden heeft hij ze ook niet opgenomen in zijn uitgebreide verklaring.

Het is „niet gebruikelijk” dat zulke fouten worden gemaakt bij zo’n grote bank, zegt hoogleraar externe verslaggeving Henk Langendijk van Nyenrode desgevraagd. Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy aan de Universiteit Leiden en Nyenrode, is kritisch over het feit dat de aandacht niet heel expliciet op de fouten wordt gevestigd. De uitgebreide controleverklaring is „nou juist bedoeld om zaken vast te leggen waar de accountant tijdens de controle van wakker heeft gelegen”. Goedkeuring van een jaarrekening met materiële fouten „bezorgt een accountant normaliter slapeloze nachten”.

Accountants staan sinds 2014 onder grote druk om de kwaliteit van hun werk te verbeteren en hun cultuur te veranderen.