In beeld

Door droogte getroffen Kenianen verbranden hun dode vee

Delen van Oost-Afrika worden geteisterd door aanhoudende droogte en hongersnood. Nomadische stammen zoals de Turkana in Kenia hebben grote moeite grasland te vinden voor hun vee. Om uitbraak van ziektes te voorkomen worden de kadavers van het gestorven vee verbrand.
Een nederzetting van de Turkana bij Loiyangalani, Kenia.
Goran Tomasevic/Reuters
Loiyangalani ligt aan de oevers van het Turkanameer, het grootste woestijnmeer ter wereld. Het waterpeil in het meer is sterk gedaald in de droogste periode in vijf jaar tijd.
Goran Tomasevic/Reuters
De aanhoudende droogte wordt veroorzaakt door het weerfenomeen La Niña, dat overigens aan het afzwakken is. De gevolgen zal de bevolking nog lang voelen.
Goran Tomasevic/Reuters
De sterfte onder vee, het grotendeels mislukken van oogsten, terugvallende handel én scherp gestegen voedselprijzen zijn indicatoren die er al maanden op wijzen dat het voorlopig nog de verkeerde kant op gaat in de Hoorn van Afrika.
Goran Tomasevic/Reuters
De Keniaanse regering zegt dat 2,7 miljoen mensen zijn getroffen door de droogte.
Goran Tomasevic/Reuters
Naar schatting 20 procent van de veestapel is gestorven door de droogte.
Goran Tomasevic/Reuters
Aan de zuidelijke kust van het Turkanameer verbranden de bewoners de kadavers van het dode vee om te voorkomen dat watervoorraden besmet worden wanneer de regen komt.
Goran Tomasevic/Reuters
De kadavers worden verzameld en weggevoerd van de hutten om buiten het dorp verbrand te worden.
Goran Tomasevic/Reuters
Dorpeling Lokuukwi Achembe zegt tegen persbureau Reuters dat zijn dorp al ongeveer 2000 geiten verloor. "Dit is ons voedsel en onze manier van leven".
Goran Tomasevic/Reuters
Een zieke man zit in de schaduw van een bosje buiten de nederzetting.
Goran Tomasevic/Reuters
Voor de nomadengemeenschappen is de veestapel cruciaal voor levensonderhoud en elk dood dier is een enorm verlies.
Goran Tomasevic/Reuters