Besteedbaar inkomen

CBS: Huishoudens hadden meer te besteden in 2016

Het besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens is vorig jaar met 1,4 procent gestegen. Vooral de lonen van werknemers droegen aan de inkomensstijging bij. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend. De cao-lonen lagen in 2016 1,9 procent hoger dan een jaar eerder – de grootste toename sinds 2009. Voor een belangrijk deel komt deze stijging voor rekening van de overheid, waar de cao-lonen 3,4 procent hoger lagen.

Nederlanders verdienden meer en ze gaven ook meer uit. De consumptie door huishoudens nam met 1,7 procent toe, gecorrigeerd voor prijsstijgingen. Consumptie was een van de drijvende krachten achter de economische groei vorig jaar. Vrijdag stelde het CBS het groeicijfer voor het vierde kwartaal naar boven bij. Het bruto binnenlands product (bbp) lag niet 0,5, maar 0,6 procent hoger dan een kwartaal eerder.

De investeringen van huishoudens lagen 18 procent hoger dan een jaar eerder, voornamelijk doordat mensen meer nieuwbouwwoningen aankochten. Aan het eind van 2016 hadden huishoudens wel een hogere hypotheekschuld dan een jaar eerder. Aan het eind van het vierde kwartaal was de hypotheekschuld 664,4 miljard euro. Per saldo namen huishoudens voor 8,1 miljard euro meer hypotheken op dan ze aflosten. (NRC)