Foto Hollandse Hoogte

Interview

AkzoNobel wordt overgenomen, goedschiks of kwaadschiks

Michael McGarry PPG-baas Michael McGarry is vastbesloten AkzoNobel over te nemen. Goedschiks of kwaadschiks, hij sluit niets uit.

Dreigen en verleiden. Met die tegenstrijdige voornemens is Michael McGarry, topman van het Amerikaanse verfconcern PPG, donderdag naar Nederland gekomen. En om stoom af te blazen, zoals blijkt als de 58-jarige Amerikaan tijdens het interview komt te spreken over de fel negatieve reactie van AkzoNobel en Nederlandse politici op de poging van PPG om zijn Nederlandse branchegenoot over te nemen. Woensdag wees Akzo een tweede, verbeterd bod van PPG resoluut af, tot genoegen van Nederlandse politici. Alsof PPG een soort Kraft Heinz is, de ‘saneringsmachine’ die voedingsconcern Unilever probeerde over te nemen. „Totale onzin”, vindt McGarry die vergelijking. Het zijn woorden die hij vaker zal gebruiken, bijvoorbeeld als het gaat over vermeende cultuurverschillen tussen AkzoNobel en PPG.

PPG heeft werk gemaakt van wat een charme-offensief moet zijn. Kranten, tv, radio – iedereen mag donderdag langskomen om McGarry te spreken. Ook Akzo-bestuursvoorzitter Ton Büchner, maar die wil niet. Vrijdag spreekt McGarry de directeur-generaal van Economische Zaken.

De topman, voor de gelegenheid met oranje das, heeft een dubbele boodschap voor Akzo en politiek Den Haag: PPG is een vriendelijk bedrijf en de perfecte partner voor AkzoNobel. Maar als Büchner volhardt in zijn weigering om met PPG te onderhandelen over een overname, schuwt McGarry agressieve tactieken niet. Zelfs een vijandige overname sluit hij niet uit.

Waarom accepteert u geen ‘nee’, zoals Kraft Heinz eerder wel deed bij Unilever?

„Kraft Heinz wilde een bedrijf kopen dat heel anders is dan zij, met een totaal andere cultuur en reputatie. PPG is niet zoals Kraft en lijkt op Akzo. We hebben goede reputatie, ook op het gebied van duurzaamheid. Deze transactie is bovendien goed voor al onze stakeholders: aandeelhouders, werknemers en klanten. Dus weglopen is voor ons geen optie.”

Het is toch duidelijk dat de bedrijfstop de overname niet ziet zitten?

„Het bestuur en de commissarissen van AkzoNobel hebben het niet alleen voor het zeggen. Aandeelhouders hebben ook een stem in dit verhaal. Die zien dat wij een zeer uitgebreid voorstel hebben gedaan op een biedprijs van 90 euro, dat al een dag nadat het bod op tafel kwam werd afgewezen door Büchner. Dat is waanzinnig. Niet voor niets dringen aandeelhouders erop aan dat Akzo met ons om tafel gaat.”

Behalve de geboden prijs, die Akzo veel te laag vindt, heeft het bedrijf grote bezwaren die door de politiek worden gedeeld. Er zouden duizenden banen op het spel staan.

„Dat is totale onzin. Er staat ook helemaal niets over in ons voorstel. Natuurlijk verwachten we aanzienlijke kostenbesparingen, maar die kunnen voor een belangrijk deel worden behaald op grondstoffeninkoop, voorraad en distributie. Daar hebben we veel ervaring mee. Veel meer ook dan AkzoNobel, met vijftig overnames in de afgelopen tien jaar. Bij Akzo staat de teller op één. Wij zeggen alleen maar: kom aan tafel en práát erover.”

Leidden die eerdere overnames tot ontslagen?

„Elke overname brengt helaas ontslagen met zich mee.”

U verwacht jaarlijks 750 miljoen euro aan zogeheten synergievoordelen als de deal slaagt. Hoeveel daarvan komt uit ontslagen?

„Dat kan ik niet zeggen. Dat is speculatie zolang je niet met elkaar hebt onderhandeld”.

Hoe kwam u tot die 750 miljoen?

„Dat bedrag is gebaseerd op de uitgebreide ervaring uit het verleden.”

Gebaseerd op die ervaring, met hoeveel ontslagen moeten Akzo-medewerkers rekening houden?

„Nogmaals, daar ga ik niet op in. Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf, ook Akzo is een mondiale onderneming. Het verbaast me dat niemand het heeft over de werknemers in andere landen. Laten we het eens over het grote plaatje hebben. Gezamenlijk hebben we 100.000 werknemers, de impact op iedere afzonderlijke locatie is minimaal. ”

Toch zijn politici bezorgd. Wat vindt u daarvan?

„Hypocriet, zonder twijfel. AkzoNobel is het bedrijf dat niet zo lang geleden ICI heeft gekocht, het grootste chemiebedrijfvan Engeland. Dat was prima. Maar niemand mag Akzo kopen? En bedenk waar die opstelling toe leidt als Akzo straks een overname wil doen in het buitenland.”

Akzo stelt dat een deal stuit op flinke mededingingsbezwaren.

„Voordat ze daar zo stellig over zijn, zou het fijn zijn als ze eens met onze mededingingsjuristen om tafel gingen. Natuurlijk is er overlap, en die is vooral in West-Europa. Het zou daarom goed kunnen dat het Nederlandse verfonderdeel van Akzo of PPG (onder meer Flexa en Histor, red.) moet worden verkocht. Maar mensen houden van die merken, dus dat komt echt wel goed.”

Volgens Büchner staan ook culturele verschillen een succesvolle fusie in de weg.

„Totale onzin. Cultuur gaat over duurzaamheid, opleidingsmogelijkheden, werknemers. Daarin doen we niet onder voor AkzoNobel”.

Wat moet er gebeuren voordat u uw ambitie opgeeft om Akzo te kopen?

„Dat gaat niet gebeuren.”

Hoeveel tijd geeft u Büchner nog?

„Dat kan ik niet zeggen. De aandeelhouders voeren de druk al op. Het is gevaarlijk die volledig te negeren.”