Hof: onderzoek naar dood Sharleyne heropenen

De artikel-12-procedure was aangespannen door de vader van Sharleyne. Volgens het Hof moet de rol van de moeder beter onderzocht worden.

De flat in Hoogeveen
De flat in Hoogeveen Persbureau Meter/ANP

Het Openbaar Ministerie moet het strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de achtjarige Sharleyne heropenen en moet beter onderzoeken wat de rol van de moeder is geweest. Dat heeft het Gerechtshof in Leeuwarden deze donderdag bevolen nadat de vader van het meisje, Victor Remouchamps, hierop via een zogeheten artikel-12-procedure had aangedrongen.

Het Hof oordeelt dat “er een redelijk vermoeden is dat de moeder betrokken is geweest bij de dood van Sharleyne”. Omdat het om een zeer ernstig misdrijf gaat “dat de rechtsorde heeft geschokt”, dient alsnog over te worden gegaan tot vervolging van de moeder.

Lees ook: Wat kunnen burgers doen als justitie het onderzoek sluit?

Het lichaam van Sharleyne werd op 8 juni 2015 rond half twee ’s nachts gevonden onderaan de Arendflat in Hoogeveen. Daar woonde ze op de tiende verdieping, samen met haar moeder. Of ze van de balustrade is gevallen of gesprongen, geduwd of gegooid, is nooit opgehelderd. De moeder beroept zich op haar zwijgrecht. Na drie maanden onderzoek had het Openbaar Ministerie “onvoldoende aanwijzingen voor een misdrijf” en seponeerde de zaak.

Lees ook de reconstructie die NRC maakte over de zaak: De val van Sharleyne

Over het besluit van het Openbaar Ministerie om niet te vervolgen beklaagde Sharleynes vader zich met advocaat Liesbeth Poortman bij het Hof. Ze vonden het sporenonderzoek “onvolledig en niet professioneel”. Ze deden eigen onderzoek en wezen op de tekortschietende hulpverlening die drie inspecties vaststelden en die werd bevestigd door burgemeester Karel Loohuis (PvdA). “We hebben niet genoeg gedaan”, erkende hij tegenover de gemeenteraad .

Er zijn geen sporen in of rondom de woning aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van andere personen ten tijde van de val, schrijft het gerechtshof in Leeuwarden. “Het stilzwijgen van de moeder draagt bij aan de opvatting dat er geen derde persoon bij betrokken was.” De getuigenverklaringen dragen volgens het Hof ook bij aan het beeld dat de moeder vlak na de val de enige op de galerij was.

Opgelucht

Victor Remouchamps en zijn advocaat zijn “enorm opgelucht” dat de moeder vervolgd wordt, zegt raadsvrouw Liesbeth Poortman “Het hof legt het beroep op het zwijgrecht door de moeder in haar nadeel uit.” Tegelijkertijd is de beschikking van het hof “een mokerslag richting Openbaar Ministerie”. “Heel expliciet vermeldt het Hof welke bewijzen zich tegen moeder opstapelen. Dat heb ik niet vaak meegemaakt bij een artikel-12-procedure.”

Poortman heeft de hoofdofficier per mail gevraagd de moeder op te pakken en vast te zetten. Ook wil ze dat niet het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland, maar een ander arrondissementsparket het strafrechtelijk onderzoek gaat uitvoeren. “Het OM hier wilde niet verder met het onderzoek en krijgt dat nu in de maag gesplitst. We moeten hoe dan ook voorkomen dat ze achterover gaan leunen en op de zitting vrijspraak gaan bepleiten.”

Paul van Jaarsveld, advocaat van Sharleyne’s moeder, “betreurt” het dat het Openbaar Ministerie zijn cliënt moet vervolgen voor betrokkenheid bij de dood van haar dochter. Zij zal zich blijven beroepen op haar zwijgrecht, verwacht hij. Hij leest in de beschikking dat het Hof het strafrechtelijk onderzoek heeft heropend vanuit het oogpunt van de geschokte rechtsorde. “Het openbaar belang vergt dan dat de rechter een beslissing neemt. Ik vertrouw erop dat het recht zijn loop krijgt en mijn cliënt alsnog wordt vrijgesproken.”