Restwarmte haven R’dam moet 500.000 huizen verwarmen

Ook kassen in het Westland moet zo van energie worden voorzien, blijkt uit een donderdag gepresenteerd plan.

De Tweede Maasvlakte bij Rotterdam.
De Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Foto Peter Bakker/NRC

De provincie Zuid-Holland krijgt een warmtenet dat restwarmte uit de Rotterdamse haven gaat leveren aan woningen in Leiden en Den Haag en de glastuinbouw in het Westland. Deze nieuwe energievoorziening zal veel gasaansluitingen vervangen en draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Bedrijven in de haven produceren nu veel warmte die verloren gaat. Naar schatting kunnen hiermee jaarlijks 500.000 woningen kunnen worden verwarmd.

Opmerkelijk is dat het project geen gebruik van restwarmte uit de twee kolencentrales in de haven. De maatschappelijke en politieke discussie over sluiting van de pas geopende centrales van Uniper en Engie maakt hun aandeel te onzeker, aldus de initiatiefnemers van het warmtenet.

De donderdag gepresenteerde Warmtealliantie Zuid-Holland bestaat uit vijf partijen: het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, de provincie Zuid-Holland, Eneco en het Warmtebedrijf Rotterdam. De laatste twee werkten al samen, de andere drie sluiten zich aan. De alliantie wil de komende vijf jaar een kernnetwerk van pijpleidingen gaan aanleggen dat de warmte moet transporteren. Vanuit Rotterdam komen leidingen naar Leiden - via de fabriek van Heineken in Zoeterwoude, die ook gebruik zal maken van de warmte – en Den Haag.

De warmte die met het netwerk wordt getransporteerd, wordt geleverd aan particuliere woningen voor verwarming en warm-watervoorziening, aan tuinders voor de verwarming van kassen, maar ook aan bedrijven die warmte gebruiken voor productieprocessen.

Unieke combinatie

Het warmtenet bestaat uit een bundeling van bestaande en nieuwe leidingen. De aanleg is “geen rocket science” zegt Han Weeber, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en voorzitter van de alliantie. Alleen het bepalen van de precieze tracés is een uitdaging. Weber verwacht dat alle woningen in Leiden die nu door stadsverwarming gas gebruiken, vanaf 2019 overschakelen naar warmte als energiebron. Hij ziet mogelijkheden om het net op langere termijn uit te breiden naar Alphen aan de Rijn of Dordrecht.

De ‘warmterotonde’ Beeld: Provincie Zuid-Holland

Volgens de initiatiefnemers leent Zuid-Holland zich heel goed voor een warmtenet door de unieke combinatie van vraag en aanbod. De dichtbevolkte regio en de tuinbouw hebben veel energie nodig, de haven heeft een groot overschot aan industriële warmte. Inzet is een open net waar elke warmte-aanbieder aan kan leveren. De exploitatie is in handen van een onafhankelijk netbeheerder. De Gasunie wil die taak graag op zich nemen, maar de keuze is nog niet gemaakt.

Volgens Weber sluit het project goed aan bij de klimaatambitie van Zuid-Holland. “Wij willen de gebouwde omgeving in 2035 energieneutraal hebben, en de glastuinbouw in 2050. Hergebruik van warmte is daarbij cruciaal.” De provincie wil een warmteparticipatiefonds van 65 miljoen euro opzetten, onder andere om de aanleg te financieren. Weber schat de kosten van het hele netwerk op 4 à 5 miljard euro.