Opinie

Het kwaad van de terreur is inheems en moet ook zo worden behandeld

Commentaar van NRC over de aanslag in Londen.

Nog voordat politie en hulpdiensten zich woensdag hadden teruggetrokken rond het plaats delict van de aanslag in de buurt van het Britse parlement klonk het alweer: „Keep calm and carry on.” Maar de onverstoorbaarheid van het Britse cliché over rustig blijven en gewoon doorgaan, is allang niet meer exclusief van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Het zinnetje dient inmiddels als strijdkreet voor alle samenlevingen die worden geconfronteerd met deze even gewelddadige als geniepige aanslagen. De samenleving is geschokt, niet alleen aan gene zijde van het Kanaal. De gedachten gaan uit naar slachtoffers die ook nu weer vielen bij dit redeloze geweld en naar geliefden en nabestaanden. Maar aan terreur moet niet worden toegegeven, zoals de Britse premier Theresa May terecht opmerkte.

In Londen gebruikte de terrorist een personenauto en een keukenmes. Dat betekent dat de open samenleving zich tegen deze vorm van terrorisme niet of bijzonder moeilijk kan verdedigen.

Het is dan ook niet zinvol mee te gaan in politieke retoriek waarin sprake is van een „oorlog tegen terreur”. Want terrorisme is een beest dat niet met wapens alleen te bestrijden is. Hier moet grondig worden onderzocht wat de motieven waren van de dader en in hoeverre die overeenkwamen met die van plegers van eerdere aanslagen. Op basis van beter begrip van de achtergronden van terrorisme, moet iets beters te verzinnen zijn om dit te voorkomen dan verdergaande bevoegdheden van inlichtingendiensten onder inperking van burgerlijke vrijheden. Immers, ook nu weer had MI5 de verdachte op zeker moment in beeld. Maar tevergeefs.

Terrorisme is helaas onderdeel van de dagelijkse realiteit. Zo wijst er veel op dat met de aanhouding donderdag in Antwerpen van een gewapende verdachte, die met zijn auto over een van de winkelstraten racete, een volgende aanslag is verijdeld.

Belangrijk is dan om vast te stellen dat de dader van de aanslag in Londen een geboren Brit was. Waarmee de opvatting binnen rechts-identitaire kringen wordt gelogenstraft dat het „lakse immigratiebeleid” iets te maken zou hebben met deze aanslag. Degenen die door het sluiten van grenzen of het optrekken van muren voorspiegelen dat zij de samenleving hiermee kunnen beveiligen tegen het kwaad dat zoals altijd van buiten komt, vertellen fabeltjes. Het is beter om onder ogen te zien dat het kwaad van het terrorisme evenzo goed uit de eigen samenleving komt. Alleen dan kan er op den duur hopelijk doelgericht en effectief tegen worden opgetreden.