Sterkste groei vervoer vrachtwagens in tien jaar

Nederlandse vrachtwagens vervoerden vorig jaar 2,5 procent meer dan een jaar eerder.

Foto Bas Czerwinski/ANP

Het vrachtverkeer over de weg in Nederland zat in 2016 in de lift. Nederlandse vrachtwagens vervoerden vorig jaar in totaal 657 miljoen ton goederen, wat neerkomt op een groei van 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de sterkste groei van het goederenvervoer over de weg sinds 2007, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde.

De stijging is veroorzaakt door een toename van de binnenlandse ritten. Bij transport waarbij goederen binnen de landsgrenzen worden geladen én gelost, groeide het vervoerd gewicht in 2016 met 4 procent tot 529 miljoen ton.

Vooral het transport van landbouwproducten en levensmiddelen binnen Nederlandse grenzen groeide in 2016, in totaal met zo’n 5 procent. Het vervoer van zand, grind en andere bouwmaterialen nam eveneens toe, met 1 procent. Gezamenlijk zijn landbouwproducten, levensmiddelen en bouwgoederen goed voor de helft van het totale goederenvervoer.

Internationale markt

Het internationale vervoer van en naar Nederland door Nederlandse vrachtwagens daalde licht, zoals het dat al tien jaar doet. In 2016 vervoerden Nederlandse vrachtauto’s internationaal bijna een kwart minder aan goederen dan tien jaar geleden. Buitenlandse wegvervoerders, met name uit Midden- en Oost-Europa, hebben hun aandeel in die markt tegelijkertijd sterk zien toenemen.