Brieven

Verhoging van de AOW-leeftijd

Het is vooral kwestie van solidariteit

In zijn opiniestuk in NRC van 10 maart stelt Dirk-Jan van Baar dat de AOW-leeftijd terug moet naar 65. Vervolgens verzuimt hij echter om dit concreet te onderbouwen.

Zijn redenering komt niet verder dan „men rekende op een AOW-leeftijd van 65, die belofte wordt niet nagekomen”. Een zwakke redenering, die Van Baar zelf onderuit haalt door te vertellen dat zelfs Willem Drees de mogelijkheid zag tot verhoging van de AOW-leeftijd. Het artikel gaat daarnaast voorbij aan het feit dat we de kosten van het niét verhogen van de AOW-leeftijd (12,9 miljard euro) niet kunnen opbrengen.

We komen net uit een crisis, dus moeten we allemaal solidariteit tonen en een beetje inschikken. Studenten moeten bijvoorbeeld het financiële risico van het leenstelsel dragen, terwijl ze eerst op een basisbeurs hadden gerekend. Door studenten in mijn omgeving wordt dat, hoewel met tegenzin, geaccepteerd.

Ook ouderen moeten hun steentje bijdragen en het verhogen van de AOW-leeftijd is daarom noodzakelijk, onvermijdelijk en bovenal een blijk van solidariteit.