Hoe duurzaam is de beloningskloof?

Global Reporting Initiative

Ze lopen er niet mee te koop, maar zeker twee grote Nederlandse ondernemingen publiceren al enkele jaren informatie over de beloningskloof binnen hun bedrijf die straks voor alle beursfondsen verplichte stof wordt. Die twee, KPN en ING, ‘verstoppen’ de informatie in hun verslag over duurzaamheid en milieu. Aan de hand van die informatie laten ze zelf zien hoe hun interne beloningsverhoudingen schever worden. Bij KPN is de verhouding van de totale beloning, inclusief bonussen, van de topman ten opzichte van de werkvloer gestegen van 28 in 2013 naar 39 in 2016. Als ijkpunt gebruikt KPN de middelste waarneming (mediaan) bij zijn werknemers in Nederland. Bij ING, dat een jaar geleden is begonnen met de publicatie van deze cijfers, is de beloning van de topman bijna 27 maal zo hoog als de mediaan. In 2015 was dat 26. ING publiceert ook de verhoudingen in haar Nederlandse divisie. De hoogst betaalde manager heeft een beloning die 13,5 maal zo hoog is als de mediaan voor het Nederlandse personeel. Dat was in 2015 nog 14.

ING en KPN melden deze informatie niet in hun jaarverslag bij de verantwoording van de beloningen van de bestuurders, maar in hun verslag met gegevens over duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Zij volgen daarbij de vragenlijst van het zogeheten Global Reporting Initiative (GRI), een particuliere organisatie die richtlijnen heeft opgesteld voor de verslaggeving van duurzame thema’s. Verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN Group) volgt ook de GRI-richtlijn, maar heeft de vraag over de interne beloningsverhoudingen niet ingevuld.