Joost Taverne

Met Kamerlid ook initiatiefwet weg

Als een vertrekkend Kamerlid een initiatiefwet heeft lopen, wordt dat normaliter door een collega overgenomen. Zo niet het initiatief van Joost Taverne (VVD), die niet terugkeert in de Kamer, dat beoogde dat rechters hun vonnis niet langer toetsen aan internationale verdragen. Het voorstel wordt ingetrokken. Sorteert de VVD hiermee voor op een formatie met meer ‘rechtsstatelijke’ partijen? Volgens Taverne niet. Hij ziet „ontwikkelingen”, zoals recente vonnissen, die zijn wet overbodig lijken te maken.