Hoe leren we kinderen in een witte enclave met andere culturen omgaan?

legt elke week een opvoedvraag van lezers voor aan deskundigen.

Moeder: „Ik verhuisde vanwege mijn kinderen (0 en 2) vanuit de stad naar een dorp waar het veilig, rustig en groen is. Het is er heerlijk wonen, maar we vormen een groep behoorlijk homogene mensen: blank, hoogopgeleid, welvarend. Ik wil mijn kinderen met een open blik opvoeden en zo min mogelijk bevooroordeeld. Hoe krijg ik dat in deze omstandigheden voor elkaar? Hoe ga je bepaalde invloeden van narrow minded ideeën op school of de sportclub tegen? Is de ouder uiteindelijk veel invloedrijker en hoe kan je die invloed van jouw ideeën vergroten zonder dwingend te zijn? Mijn ouders spraken positief als ze een Afrikaanse vrouw met een doek op het hoofd zagen, of als we eten kochten in een Turks winkeltje. Dat helpt wel, maar er moet meer zijn. Met het geven van een donker popje of de donkere versie van Nijntje ben ik er natuurlijk niet.”

Naam en woonplaats zijn bij de redactie bekend. De rubriek Opgevoed is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.

Wilt u een dilemma in de opvoeding voorleggen? Stuur dat naar opgevoed@nrc.nl. Ook reacties zijn welkom.

Wat vinden kinderen hiervan? Wij vroegen het ons kinderpanel:

Houding

Marga Akkerman: „De ouder is voor de opvattingen van een kind invloedrijker dan wie dan ook. In de puberteit komt daar de invloed van vrienden bij, en die is belangrijk voor de meningsvorming van het kind voor zijn ontwikkeling tot een zelfstandige volwassene. Uw eigen tolerante opvattingen maar ook uw vooroordelen worden dus door uw kinderen tot aan de middelbare schoolleeftijd als vanzelfsprekend overgenomen.

„Onderzoeken van uw eigen vooroordelen lijkt mij een belangrijke stap. De beste manier om vooroordelen te voorkomen is het openstaan voor zoveel mogelijk verschillende mensen en opvattingen. Die kun je actief opzoeken door op reis te gaan, door mensen uit te nodigen en belangstelling te tonen voor hun opvattingen zonder ze te veroordelen. Samen kijken naar het Jeugdjournaal, praten over de vooroordelen die er in de maatschappij leven, het zijn manieren om de buitenwereld naar binnen te halen.

„U kunt ook uw eigen dilemma’s inbrengen. Blijf je vrienden met iemand die de gevangenis in moet? Kunnen de buren in hun blootje in de tuin zitten?

„Je hoeft niet in een etnisch gemengde wijk te wonen om kinderen te leren onbevooroordeeld te zijn; het gaat om uw eigen houding ten opzichte van verschillen tussen mensen. Dat is wat u de kinderen meegeeft.”

Burgerschapsvorming

Bas Levering: „Het pedagogisch belang van een woonplaats waar je kinderen veilig kunnen opgroeien en al jong zelfstandig naar de school om de hoek kunnen gaan, zal niemand ontgaan. Gezien de kwestie die u aankaart had u misschien een minder wit dorp kunnen overwegen of een plaats waar uw kinderen op school of sportvereniging wel kinderen uit alle lagen van de bevolking tegenkomen. Er zijn ouders die om die reden in de grote stad blijven wonen.

„Hoe uw kinderen met een open blik op te voeden? Als het om het voorkomen en bestrijden van etnische vooroordelen gaat, is het spreken en handelen van ouders belangrijker dan u denkt. U krijgt de kans die te tonen tijdens gesprekken aan de eettafel en bij de televisie.

„Maar hoe er op de kinderopvang en later op school aan burgerschapsvorming wordt gewerkt, is ook van groot belang. Daar kunt u dan als lid van een ouder- of medezeggenschapsraad een actieve bijdrage aan leveren. Er zijn geen garanties, maar het maakt allemaal echt verschil voor de manier waarop ze over een jaar of tien in de grote stad aan het voortgezet onderwijs van hun keuze zullen beginnen.”