Brieven

Fusies en overnames

Kijk eens rationeler naar bedrijfsleven

Met verbazing neem ik kennis van vooroordelen over het willen optuigen van beschermingsconstructies. Daarbij worden krachttermen rondom jagers en prooien niet geschuwd. Minister Dijsselbloem (NRC 8/3): zo’n 43 procent van het beursgenoteerde Nederlandse bedrijfsleven zou ‘te koop’ staan, is ‘onvoldoende beschermd’ tegen buitenlandse ‘vijandige’ overnames, waarbij ‘goed gevulde kassen’ kunnen worden ‘leeggeplunderd’. ‘Aasgieren’ en ‘hyena’s’ liggen op de loer om duurzame bedrijfsstrategieën ‘kapot’ te maken. Hoogste tijd om de ‘naïviteit’ af te schudden en met maatregelen te komen.

Tot zoverre alle emoties. Nu het rationele. Allereerst zijn bekende en potentieel schadelijke ‘uitwassen’ rondom onvriendelijke fusies en overnames reeds via wet- en regelgeving uitgebannen.

Op de tweede plaats zijn het de aandeelhouders die via hun stemrecht alle door het bestuur voorgestelde beschermingsconstructies kunnen goed- of afkeuren.

Hierdoor ontstaat een gezonde countervailing power om ‘verschansingsconstructies’ van incompetente managementteams tegen te gaan. Nederland kent een open markteconomie waarbij van origine Nederlandse ondernemingen nimmer hebben geschroomd om buitenlandse ondernemingen over te nemen. Visa versa is een buitenlandse overname van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf dan ook niet op voorhand verwerpelijk of waarde¬vernietigend.