Wereldwijde CO2-uitstoot energiesector stabiel, ondanks groei

Stabilisering van de uitstoot is niet genoeg om de mondiale temperatuurstijging onder de 2 graden te houden.

Kolencentrales.
Kolencentrales. Foto iStock.

De wereldwijde CO2-uitstoot door de energiesector is in 2016 voor het derde jaar op rij gelijk gebleven, terwijl de economie met 3,1 procent steeg. Dat maakte het Internationale Energieagentschap (IEA) vrijdag bekend.

De loskoppeling van economische groei en CO2-uitstoot door de energiesector is een gevolg van de opwekking van hernieuwbare energie, de transitie van kolen naar gas, efficiënter energiegebruik en “structurele veranderingen in de mondiale economie”, aldus de IEA. Het is echter nog te vroeg om te stellen dat de wereldwijde emissies over hun piek heen zijn, zegt IEA-directeur Fatih Birol in de verklaring.

Ook is stabilisering van de uitstoot niet genoeg om de mondiale temperatuurstijging onder de 2 graden te houden. Bij de klimaatconferentie in Parijs in 2015 spraken 195 landen de juridisch bindende intentie uit om de 2 graden-limiet niet te overschrijden.

De loskoppeling van economische groei en CO2-uitstoot. Grafiek IEA.

De energiesector stootte in 2016 32,1 gigaton (32,1 miljard ton) CO2 uit, evenveel als in 2015 en 2014. De uitstoot daalde zelfs in de Verenigde Staten (-3 procent) en China (-1 procent), de twee grootste energiegebruikers en CO2-uitstoters ter wereld. In Europa bleef de uitstoot gelijk. In vrijwel de gehele rest van de wereld steeg de uitstoot.

In 1980 lag de CO2-uitstoot op ongeveer 18 gigaton, in 1990 op 20 gigaton, in 2000 op 22,5 gigaton en in 2010 op 30 gigaton:

Wereldwijde CO2-uitstoot 1980-2016. Diagram IEA.

VS en China

Het emissieniveau van de energiesector van de VS is sinds 1992 niet zo laag geweest, aldus IEA, terwijl de economie sindsdien met 80 procent groeide. Dat komt vooral door het gebruik van schaliegas en hernieuwbare energie die kolen vervangen. Bovendien wekten de VS voor ’t eerst meer elektriciteit op van gas dan van kolen. De economische groei in de VS bedroeg in 2016 1,6 procent.

China groeide in 2016 6,7 procent, maar de CO2-uitstoot van zijn energiesector daalde door meer gebruik van hernieuwbare energie, kernenergie en gas.

Lees meer over de business van hernieuwbare energie: Voor energiereuzen is ‘groen’ geen luxe meer, maar een kwestie van overleven

Het in Parijs gevestigde IEA is een intergouvernementele organisatie die bestaat uit 29, voornamelijk westerse, landen, ook Nederland. Het is opgericht in 1974 om problemen te coördineren in tijden van een olietekort.