Brieven

Verkiezingen (1)

Ongelovig en toch voor ChristenUnie

Foto iStock

Hoewel ik niet gelovig ben, heb ik bewust op de ChristenUnie gestemd: een partij die de euthanasiewet niet wil uitbreiden.

Van de mensen met een levensverkortende aandoening die de wens tot euthanasie uitspreken en vastleggen, wil en krijgt uiteindelijk een minderheid daadwerkelijk euthanasie. Dit komt doordat voorkeuren veranderen. Datgene wat als onacceptabel werd beschouwd tijdens het opstellen van de euthanasieverklaring bleek later wél acceptabel te zijn. Daarom moeten afspraken over medische voorkeuren regelmatig bijgesteld worden naarmate de ziekte voortschrijdt. Bij iemand met dementie is dat op een gegeven moment niet meer mogelijk. Het argument dat in het verleden een euthanasieverklaring is opgesteld door iemand die nu wilsonbekwaam is, is daarom geen valide en een onethisch argument om tot euthanasie over te gaan.

Ik geef communicatietraining aan artsen. Ik weet hoe lastig zij het vinden om in gesprek te gaan over de toekomst. Velen zijn bang om hoop te ontnemen of afspraken vast te leggen waarvan ze vrezen die later niet te kunnen inwilligen. Wanneer de grenzen van de euthanasiewet opgerekt worden, zal dat voor artsen de drempel verhogen om tijdig met iemand over de toekomst te praten – ten koste van de kwaliteit van leven van mensen met dementie.