Eurlings schikt met justitie, bekent hij daarmee ook schuld?

Schikking van Eurlings Oud-minister Camiel Eurlings, verdacht van ‘eenvoudige mishandeling’ van zijn ex-vriendin, heeft geschikt met het OM.

Foto Lex van Lieshout

Voormalig minister en oud-KLM-bestuurder Camiel Eurlings heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie. Eurlings wordt verdacht van het mishandelen van zijn toenmalige vriendin, in de zomer van 2015 in Valkenburg. Zij deed aangifte van zware mishandeling. De voormalig minister deed in 2016 aangifte tegen haar wegens poging tot afpersing en smaad.

Het OM schoof vorig najaar de verwijten van Eurlings terzijde wegens onvoldoende bewijs. Wel achtte het OM Eurlings schuldig aan „een bewijsbare eenvoudige mishandeling”. In deze zaak is nu geschikt.

1. Waarom treft het OM een schikking?

De rechter is niet de enige die plegers van strafbare feiten kan bestraffen, dat kan het Openbaar Ministerie ook. Vanuit het oogpunt van efficiëntie en doorlooptijd heeft het OM de laatste jaren meer ruimte gekregen om zelf zaken af te handelen. Justitie kan zelf strafbeschikkingen opleggen of voorstellen doen aan verdachten om een zaak af te sluiten. Het mag voor gepleegde feiten tot een gevangenisstraf van zes jaar zelf zaken „afdoen”. En dat is hier gebeurd.

Het OM heeft strafvervolging bij de rechter voorkomen door Eurlings een deal voor te stellen. Justitie weigert een toelichting te geven op de reden waarom tot een ‘transactie’ is besloten. De inhoud van de schikking is evenmin bekend „in verband met de privacy van de betrokkenen”.

Het Openbaar Ministerie zegt over de inhoud van deze transactie „geen mededelingen te kunnen doen”, ook omdat de zaak niet in het openbaar behandeld is. Schikkingen zoals deze worden door Justitie in een besloten zitting gedaan die deze week heeft plaatsgevonden.

Wel is duidelijk dat OM de zaak hard genoeg vond. Justitie laat in een schriftelijke verklaring weten: „Een transactie wordt alleen aangeboden als de officier van justitie op basis van het opsporingsonderzoek voldoende bewijs aanwezig acht voor het gepleegde strafbare feit.”

Onderdeel van de transactie is normaal gesproken het betalen van een bepaald geldbedrag. Maar het uitvoeren van een taakstraf kan ook onderdeel van de overeenkomst zijn. Ook kan justitie voorwaarden hebben gesteld aan de deal. Of dat bij de schikking met de voormalig minister aan de orde is, is niet bekend.

Lees ook: Oud-minister Eurlings schikt buiten de rechter om

2. Heeft Eurlings nu een strafblad?

Ja, Eurlings heeft formeel gezien nu een strafblad. De schikking betekent niet dat hij schuld erkent. De advocaat van Eurlings benadrukt dat er formeel gezien geen sprake is van vervolging noch van een veroordeling. Het is net met als zaken die geseponeerd worden. In dat geval besluit de aanklager eveneens om redenen van uiteenlopende aard om een verdachte niet te vervolgen. De advocaat van Eurlings benadrukt dat een transactie „de lichtste afdoeningswijze” van Justitie is.

Maar de acceptatie van het voorstel door Eurlings betekent wel dat deze informatie wordt opgenomen in het Justitieel Documentatie Systeem, dat voor iedere Nederlander centraal wordt bijgehouden. De oud-minister heeft nu dus ‘documentatie’, zoals ze dat op het parket noemen.

3. Kan Eurlings nu nog een verklaring van goed gedrag krijgen?

Dat hangt af van de situatie. Werkgevers kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) eisen voordat ze iemand in dienst nemen. Zo’n verklaring is voor iedereen zonder strafblad verkrijgbaar bij screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voor mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, zal Justis beoordelen hoe relevant die feiten zijn. Daarvoor kijkt de toezichthouder naar het doel van de aanvraag. Een veroordeling voor rijden onder invloed is voor een toekomstig taxi-chauffeur bijvoorbeeld relevanter dan voor een assurantietussenpersoon.

Justis zal bij een aanvraag eerst het justitieel verleden van de aanvrager screenen en neemt daarna namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een besluit over het al dan niet verstrekken van een VOG.

4. Kan het slachtoffer alsnog vervolging eisen?

Ja, direct betrokkenen die het niet eens zijn met de beslissing om een verdachte niet te vervolgen, kunnen naar het gerechtshof. Via een zogeheten artikel 12-procedure kan het slachtoffer daar een klacht indienen. Als die gegrond wordt verklaard, zal de officier van justitie de zaak alsnog voor de rechter moeten brengen.