Stembureaus

Stem oost, west en verste weg

Het meest oostelijke stembureau van Nederland? Dorpshuis Akkerschans in Bad Nieuweschans. Het meest westelijke stembureau, uitgezonderd die op Bonaire, Saba en St Eustatius? Het dorpshuis van Retranchement, in Sluis. En de kiezers die het verst moeten reizen? De inwoners van Breezanddijk: het is 19,9 kilometer naar Makkum. Zomaar wat leuke gegevens uit het overzicht dat de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen maakte. De dienst vroeg zich af waarom er geen algemene database was, en maakte er daarom op Stemwegwijzer zelf één.