NRC checkt: ‘In gevangenis en bijstand is 60 procent allochtoon’

Dat zei PVV-leider Geert Wilders.

Wilders noemde deze cijfers op twee verschillende momenten. We checken ze beide. Over de gevangenispopulatie houdt het CBS cijfers bij. Ze zijn wat ouder: over 2015, gepubliceerd afgelopen december. CBS: „Van de gedetineerden in 2015 had ruim 36 procent een Nederlandse achtergrond, 62 procent had een migratieachtergrond. Van de resterende 2 procent is de achtergrond onbekend.”

De laatste CBS-cijfers over de bijstand gaan over december 2016. In die maand hadden 467.000 mensen een bijstandsuitkering. Daarvan waren 188.000 mensen autochtoon. 46.000 mensen waren westerse allochtonen, 233.000 niet-westers allochtoon. Tel je die laatste twee groepen op, dan kom je op 60 procent van de mensen met een bijstandsuitkering.

Wij beoordelen beide stellingen als waar.