Brieven

Het Groningse gas en de aardbevingen

Snelle, rechtvaardige schaderegeling

Foto Kees van de Veen

Wij hebben de boze Groningers kunnen horen in Pauw en Jinek. Wij hebben in NRC kunnen lezen over de wanhoop en radeloosheid van Marjoleine de Vos (8/3). Wij hebben een stoet van politici langs zien trekken die beweren dat ze er voor álle Nederlanders zijn en dat ze pal staan voor de Nederlandse normen en waarden. Maar niet één van deze politici heeft afgelopen jaren het elementaire fatsoen gehad om hardop uit te spreken dat je het niet kunt maken om een halve eeuw lang het gas en de centen uit de Groningse grond te pompen en nu het feestje ten einde loopt de Groningers met de rotzooi te laten zitten. Wat deze politici jaren geleden hadden moeten doen maar tot op heden hebben nagelaten, is een onafhankelijk instituut in het leven roepen met de opdracht om snel, adequaat, rechtvaardig en transparant de geleden schade uit te keren. Dat de bewijslast bij de veroorzakers van de schade legt, dat de gedupeerden zonodig het voordeel van de twijfel gunt, en dat zijn declaraties rechtstreeks bij het ministerie van Financiën indient. Het tekent het morele falen van onze politici dat het nu de rechter is die bij onze overheid een begin van rechtvaardigheid moet afdwingen. In het buitenland staan Nederlandse politici bekend als moralistisch, formalistisch en opportunistisch. Misschien kunnen de verkiezingen daar eens over gaan.