Fiscale discriminatie ebook

EU-landen mogen een verlaagd btw-tarief toepassen op gedrukte publicaties, zoals boeken, kranten en tijdschriften. Voor digitale publicaties geldt het normale tarief, met uitzondering van digitale boeken die op een fysieke drager, zoals een cd-rom, worden geleverd. Volgens de Poolse ombudsman is een dergelijke toepassing van verschillende belastingtarieven op identieke publicaties in strijd met het beginsel van gelijke behandeling. Hij vindt dat digitale boeken die langs elektronische weg (downloaden, streamen) worden geleverd onder hetzelfde btw-tarief horen te vallen als gedrukte boeken en digitale boeken op fysieke dragers.

Zijn zaak werd door het Poolse grondwettelijk hof voorgelegd aan het Europees Hof. Dat besliste vorige week dat het onderscheid valt te billijken. De EU-landen hebben gekozen voor heldere en uniforme regels voor alle elektronische diensten, zodat er geen onzekerheid en onenigheid kan rijzen over het btw-tarief dat van toepassing is en de verrekening daarvan. Dat is gemakkelijker voor zowel belastingplichtigen (bedrijven) als belastingdiensten. Dat doel rechtvaardigt volgens het Hof uitsluiting van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken die langs elektronische weg worden geleverd. De fiscale discriminatie die dat oplevert, kan door de beugel, vindt het Hof.

www.curia.europa.eu ECLI:C:EU:2017:174