Brieven

NN1403OPI Brieven KK diNN1403OPI Brieven KK di

Nederland en Turkije (2)

Beetje bedenkelijk

De partij die als eerste had kunnen en moeten spreken had opmerkelijk veel bedenktijd nodig. Dat duidt op geringe slagvaardigheid, maar zegt vooral wat over politieke motieven. Niets was meer voor de hand liggend geweest dat juist Denk het Nederlands-Turkse electoraat direct had opgeroepen om in ieder geval ordeverstoringen te vermijden. En misschien had ook een toespeling niet misstaan op politieke en nationale loyaliteit. De ambivalentie die daarover kennelijk in Turkse kring bestaat is de vruchtbare grond waar Erdogan nu bizar doorheen ploegt. En dan na twee dagen niet verder komen dan de regering citeren dat deëscalatie gewenst is?

De eigen rol sterk spelen; daar lag de kans voor Denk in de nationale politiek de afgelopen dagen. Een volstrekt gemiste kans. En verlies van geloofwaardigheid.

Nederland en Turkije (3)

Toevallig in Nederland?

Waarom is aan Nederlanders van Turkse afkomst al niet eerder de vraag gesteld, of zij zich Turk of Nederlander voelen? Accepteren zij de in Nederland geldende normen en waarden en spreken zij de taal, of voelen zij zich als Turken die

toevallig in Nederland wonen?

In het laatste geval: waarom hebben zij een Nederlands paspoort en wat doen zij hier eigenlijk? Zou het niet veel verstandiger zijn zich (opnieuw) in Turkije te vestigen? Nederlanders bemoeien zich niet met interne Turkse kwesties maar hebben er wel een mening over.

Nederland en Turkije (4)

Het was correct, totdat …

Ik vind dat het optreden van de Nederlandse overheid correct was, tot het moment dat de Turkse minister Kaya in haar auto bij het consulaat stond. Toen kon Nederland de situatie de baas blijven en toch een gebaar maken naar minister Kaya.

Rutte had kunnen kiezen voor een genereuze uitweg waarbij hij geen gezichtsverlies leed en de schreeuwlelijk in Ankara stond buiten spel, letterlijk.

Rutte had – onder protest – mevrouw Kaya tot het consulaat kunnen toelaten, zoals ze vroeg. Wellicht was ze toe aan een sanitaire stop of een kop thee. Hij had de consul kunnen vragen een aantal demonstranten binnen te laten om maximaal een half uurtje te spreken met minister Kaya. Na een gesprek was ze uit eigen beweging wel weer weggegaan, ze had hier niets meer te doen. Rutte had diplomatiek aanzien verworven; onaangename beelden waren niet de wereld overgegaan. En vooral: Erdogan had dan geen verhaal meer en lelijk op zijn neus gekeken. Nederland had zich groot getoond terwijl het baas in eigen land bleef.

StembusPeilingen

De profundis

Heer, ’t is verkiezingstijd. Voor wie het nog niet wisten:

de tijd waarin als wijn weer alle stemmen gisten.

Knak nu hun peilstok, Heer. Smoor de opiniepeilers

en sla met writer’s block dat leger columnisten.

Correcties/Aanvullingen

Programmawijzer

In NRC Programmawijzer (11/3, p. 10-11) staat dat GroenLinks voor een Europawijd referendum is over een nieuw Europees verdrag dat de partij wil sluiten. Dit klopt niet. De zin over het referendum stond in het conceptverkiezingsprogramma, maar is geschrapt uit de definitieve versie.