Brieven

Nederland en Turkije (1)

Hun stem: ja – maar ook hun geld?

Foto AP

Onvrede in de Britse gebiedsdelen aan de Amerikaanse oostkust over belastingheffingen die door het parlement in Westminster werden opgelegd, leidde tot de stichting van de onafhankelijke VS. Deze rijksdelen waren niet vertegenwoordigd in het parlement. Hun inwoners hadden daarom geen invloed op de besluitvorming en evenmin iets te zeggen over de besteding van de gegenereerde inkomsten. Hun rebelse leus luidde: ‘No taxation without representation.’ Nederlanders van Turkse origine hebben dikwijls kiesrecht in het land van herkomst. Dat is oneerlijk jegens de Turkse bevolking. De meeste ‘Nederturken’ staan volop in de Nederlandse maatschappij en leveren waardevolle bijdragen. Zij betalen hun belastingen hier en doen mee aan onze verkiezingen. De bevolking van Turkije betaalt vooral Turkse belastingen. Daar worden van dat geld Turkse wegen, scholen en ziekenhuizen gebouwd, die voor ‘echte’ Turken van belang zijn. Waarom zouden mensen die in Nederland of Duitsland zijn geboren en geen dag in Turkije hebben gewoond, meepraten over zaken die voor hun dagelijkse leven irrelevant zijn? Dat geldt des te meer voor het Turkse referendum. Je kunt makkelijk een stem uitbrengen voor een grondwet die vrijheden beknot als je er zelf niet de geringste last van hebt. No representation without taxation.