NRC checkt: ‘80 procent van de Turken levert een positieve bijdrage, 20 procent voelt zich sterk verbonden met Turkije’

Dat zei Mark Rutte (VVD) in het EenVandaag-debat.

VVD-lijsttrekker Mark Rutte beweerde tijdens het EenVandaag-debat met PVV-leider Geert Wilders dat 80 procent van de Turken in Nederland een „positieve bijdrage” levert, en „20 procent voelt zich sterk verbonden met Turkije”.

We bekijken de studie Integratie in zicht? die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) december vorig jaar publiceerde. Dit rapport was gebaseerd op gegevens (tot eind 2015) uit het langlopende onderzoek Survey Integratie Migranten.

Een positieve bijdrage kan van alles betekenen, dus wat dat betreft is het eerste deel van Ruttes uitspraak moeilijk te checken. Als we het hebben over betaald werk, dan klopt zijn uitspraak niet. Van de Turkse Nederlanders heeft 54 procent betaald werk. Van de niet-westerse migranten heeft 55 procent betaald werk, bij autochtone Nederlanders is dit aandeel 67 procent.

In hetzelfde rapport staan cijfers over de mate waarin personen van Turkse origine zich thuis voelen in Nederland. 41 procent voelt zich (heel) sterk Nederlander en ruim een kwart voelt zich (helemaal) geen Nederlander. 80 procent van de mensen van Turkse origine voelt zich (heel) sterk Turks. Dat slechts 20 procent zich sterk verbonden voelt met Turkije, is onwaar.