Opinie

Ton van Haperen:Dijkhoff neemt de leraar serieus

Gun je elk kind goed onderwijs, dan stem je op Klaas Dijkhoff (VVD).

Niet omdat Dijkhoff (nu staatssecretaris Veiligheid en Justitie) spannende opvattingen heeft over het schools leren van kinderen. Die heeft hij niet. En dat is maar goed ook. Want politieke opvattingen leiden al decennialang tot verslechtering van het onderwijs. Minister Jo Ritzen (PvdA) voerde in de jaren negentig een bekostigingsstelsel in dat het tot de dag van vandaag onmogelijk maakt om budget van het ministerie naar de leraar en zijn klas te transporteren. Het geld gaat eerst naar de colleges van besturen, die daar eigen beleid mee maken. Tineke Netelenbos (PvdA) en Jacques Wallage (PvdA) dwongen als staatssecretaris in dezelfde tijd de basisvorming en het studiehuis af.

Die vernieuwingen mislukten. Marja van Bijsterveld (CDA), minister en staatssecretaris, voerde een maatschappelijke stage voor pubers in. Die werd een jaar na invoering alweer afgeschaft.

Ook de huidige staatssecretaris Dekker (VVD) laat een recept voor ellende achter, met een raar beroepsregister, een nu al mislukte curriculumherziening, en dat alles wordt gelardeerd met hetzelfde studiehuis-getetter als in de jaren negentig.

Het onderwijs heeft niet iemand nodig met verstand van zaken, maar iemand met verstand. Het heeft behoefte aan een luisterend oor dat signalen oppikt van leraren, leerlingen en ouders. Aan een rustige stem die vervolgens zegt: Zo gaan we het doen. Gezaghebbend en wijs. Klaas Dijkhoff is de slimste mens van Nederland. Hij heeft dat gezag.

Ton van Haperen is leraar en publicist. Hij leidt ook leraren op.