Reportage

Naar buiten

Vogelweekend Fort Krommeniedijk

Fotoatelier Harm Botman

Dit weekend is er voor vogelliefhebbers in en rond Amsterdam een uitgelezen kans: de weilanden bij het Fort bij Krommeniedijk zijn door Landschap Noord-Holland onder water gezet, wat duizenden vogels trekt. Het Fort is normaal niet toegankelijk, maar zowel zaterdag als zondag is iedereen welkom, ook kinderen. Mensen van Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en de Landschapsbeherende Vrijwilligers kunnen alles vertellen over de vogelsoorten die je hier nu kunt zien (o.a. grutto, wulp, wintertaling, slechtvalk, kuifeend). Ze komen hier op krachten voor ze doorvliegen naar hun broedgebied. Honden zijn niet toegestaan. Zaterdag 11 en zondag 12 maart, 10.00 - 16.00 uur, Lagendijk 22, Uitgeest. www.landschapnoordholland.nl