Opinie

Marjan Minnesma:GroenLinks zorgt voor het klimaat

Wil je over vijftig jaar een leefbare beschaving, dan stem je op GroenLinks.

Als je graag over de lange termijn nadenkt, dan stem je op een partij die de ontwrichting van het klimaat als gevolg van overvloedig gebruik van olie, kolen en gas serieus neemt. Op een partij die de overgang naar een samenleving die draait op zon, wind en aardwarmte nastreeft en de opwarming van de aarde daadwerkelijk onder de 1,5 graden wil houden. Op een partij die binnen twintig jaar van aardgas af wil en alle huizen en andere gebouwen energieneutraal wil maken.

Ook kassen kunnen op diepe aardwarmte draaien – zonder gas dus. Zelfs kunstmest kan zonder gas worden gemaakt, met behulp van elektrolyse. Dat betekent: gaskraan dicht en meer windenergie op zee, meer windenergie op land (waar dat kan) en meer zonnepanelen op alle onbenutte zonnige oppervlakken.

De industrie moet veel meer energie besparen en moet meer elektriciteit uit zon en wind halen. Een fossielvrije circulaire economie staat vooral op de agenda van de Partij van de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie en D66.

Wil je een partij die zo’n fossielvrije circulaire economie hoog in het vaandel heeft staan, die een flink aantal zetels lijkt te gaan halen en die kans maakt op regeringsdeelname, dan stem je GroenLinks.

Marjan Minnesma is directeur van Stichting Urgenda, organisatie voor duurzaamheid en innovatie