Opinie

Louise O. Fresco:Wilt u belasting op vet of liever koe in de wei?

Ben je voor duurzame voedselproductie, dan stem je … Ja, wat stem je dan?

Koeien in de wei of de stal? Robots in de kas? Biologisch en fairtrade voedsel? Van de lokale boer of geïmporteerd? Chips in iedere verpakking?

Voedsel en landbouw zijn modieus. Nooit eerder liepen partijprogramma's zo over van ambities. Bijna iedere partij wil voedseleducatie, een ministerie Voedsel is ook populair.

Het produceren van voedsel verstoort de natuur en brengt altijd ecologische, economische en sociale kosten met zich mee. Gezondheid is een kwestie van vele factoren – niet van individuele voedingsmiddelen. Wie zich zorgen maakt om duurzame en gezonde landbouw en voedselvoorziening, moet weten dat duurzaamheid altijd leidt tot het afwegen van ongelijksoortige doelen.

Dus partijen die suggereren dat je tegelijk goedkoop, diervriendelijk, zonder milieuschade en handel Nederland kan voeden, doen aan volksverlakkerij. Bepaal zelf of u dierenwelzijn zwaarder vindt wegen dan broeikasgassen, genetische technieken wilt uitsluiten, liever kleinschalig geproduceerd voedsel wilt en of u een belasting op suiker, vet en vlees wenst.

Ik wil op een partij stemmen die erkent dat er gekozen moet worden tussen doelen, bereid is te investeren in voortschrijdende kennis, zoekt naar meer duurzame oplossingen en staat voor transparantie in de voedselketen. Helaas is er geen partij die alles biedt. Wat ik stem, weet ik niet: ik ga nog eens kritisch alle beloftes doorspitten.

Louise O. Fresco is columnist en voorzitter van de Raad van Bestuur Wageningen U&R