Opinie

Kees Homan: Bij D66 ben je veilig

Maak je je zorgen om de veiligheid in Nederland, dan stem je op Alexander Pechtold van D66.

Als lid van D66, sinds 1985, stem ik op deze partij. Hoewel ik het niet altijd met alle partijstandpunten eens ben, geven vooral de nadruk op de democratische rechtsstaat, de internationale oriëntatie, de oplossingsgerichtheid en de tolerantie voor andere meningen bij mij de doorslag.

Al zie ik een Europees leger voorlopig niet zitten. Het zijn de hoofdsteden die dienen te beslissen over zaken van leven en dood, over de inzet van militairen. Ook vind ik de voorgestelde verhoging van het defensiebudget van 8,7 naar 9,2 miljard euro over de komende vier jaar onvoldoende om het gemiddelde Europese percentage van 1,45 procent van het BNP te bereiken.

Maar behalve de input (het geld) is de output van een krijgsmacht ook belangrijk. De interne en externe veiligheid in Nederland is vooral te optimaliseren door internationale samenwerking. D66 geeft daar dan ook terecht prioriteit aan. Dit bevordert de effectiviteit en de efficiëntie. Voorbeelden hiervan zijn de Belgisch-Nederlandse maritieme en ‘luchtruime’ samenwerking, de integratie van twee Nederlandse brigades in Duitse divisies en het European Air Transport Command op de vliegbasis Eindhoven.

Internationale samenwerking is ook belangrijk voor de rol van preventie in de bestrijding van terrorisme.

Daarom stem ik op 15 maart op Alexander Pechtold.

Generaal-majoor der mariniers b.d. Kees Homan is veiligheidsdeskundige.