GroenLinks eet PvdA leeg

Politiek De politieke verhoudingen in Amsterdam verschuiven langzaam. De grootste verschuiving is binnen links.

Amsterdam is politiek nog altijd meer links dan rechts. Maar de aanhang van links slinkt en de verhoudingen tussen de progressieve partijen zijn flink aan het wijzigen.

Dat valt te concluderen uit de jongste rapportage van het gemeentelijke bureau OIS. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart peilt OIS in opdracht van AT5 de politieke voorkeur van Amsterdammers. Opmerkelijkste ontwikkeling: de verschuiving van de kiezersgunst van PvdA naar GroenLinks. De verhouding bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen, in 2012, was in Amsterdam 5,4 procent voor GroenLinks, 35,9 voor de PvdA. Nu staat het ongeveer 20-20.

Linkse partijen slinken

Die verschuiving lijkt tamelijk solide. OIS hield in januari dit jaar een eerste politieke peiling met het oog op de verkiezingen. Toen vroeg het bureau de respondenten (635 Amsterdammers) naar de kans dat ze op een bepaalde partij zouden stemmen. GroenLinks bleek toen zijn kiezers uit 2012 te behouden, terwijl VVD en PvdA er veel zijn kwijtgeraakt. Een kwart van alle mensen die zeiden in 2017 een andere partij te overwegen dan in 2012, gaf aan een voorkeur te hebben voor GroenLinks als nieuwe partij.

Als je de uitslagen van de laatste twee Kamerverkiezingen naast de peilingen legt, dan zie je de partijen links van D66 slinken. Van 56,8 procent van de in Amsterdam uitgebrachte stemmen in 2010, ging het voor de linkse partijen naar 53,6 in 2012 en nu in de jongste OIS-peiling naar 52,9 procent.

CDA en PVV klein

Vergeleken met heel Nederland, volgens de Peilingwijzer per 2 maart, ziet de politieke voorkeur van Amsterdam er atypisch uit. Met name CDA en PVV zijn in de Amsterdamse peiling veel kleiner dan in de landelijke. Bij het CDA is dat 4 in plaats van 11 procent. Bij de PVV 6 in plaats van 16 procent. De PvdA heeft in Amsterdam nog altijd uitzicht op 20 procent van de stemmen, tegen ongeveer 8 procent landelijk. Vergelijkbare verschillen zie je voor GroenLinks (20 tegenover 11 procent) en in mindere mate D66 (17 tegenover 11 procent).

Het is dan ook niet verrassend dat OIS in Amsterdam een duidelijke voorkeur voor een linkse coalitie optekende. D66 (59 procent), GroenLinks (54 procent) en PvdA (50 procent) zijn de grote favorieten voor een nieuwe coalitie. En dan liefst onder minister-president Pechtold (D66) of Asscher (PvdA) als het aan ieder 17 procent van de Amsterdammer ligt. Rutte kreeg de voorkeur van 16 procent van de ondervraagde Amsterdammers.