Opinie

Bernard van Praag:Ouderen moeten aan tafel, niet op het menu

Wil je je pensioen veilig stellen, dan stem je op 50Plus.

Ongeveer 3,5 miljoen gepensioneerden hebben de laatste acht jaar grotendeels geen indexatie ontvangen. Een aanzienlijk aantal pensioenen is bovendien gekort.

Ook andere maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat de koopkracht van gepensioneerden ten opzichte van die van werkenden met circa 30 procent is achtergebleven. Vaak wordt dan gewezen op de benarde situatie van pensioenfondsen. Uitgaande van een rendementsverwachting van ca. 1,5 procent, die volgens de wet moet worden toegepast, is dat de uitkomst.

Dit uitgangspunt is niet realistisch. De Nederlandse pensioenreserves zijn de laatste acht jaar verdubbeld, ondanks de crisis. Dat is een rendement van ongeveer negen procent. Ouderen en verenigingen van gepensioneerden hebben hier herhaaldelijk op gewezen; hun betogen zijn minzaam aangehoord door de Sociaal-Economische Raad, de betrokken ministers en staatssecretaris Klijnsma.

Maar het effect was nul. Ouderen zitten niet aan tafel – ze staan op het menu. Een eenvoudige oplossing zou zijn de Pensioenwet aan te passen, maar daarvoor bestaat geen meerderheid in het parlement.

Daarom stem ik bij deze verkiezingen op 50Plus, de enige partij die ouderen niet in de hoek zet als een clubje ontevredenen op wier noodkreten geen acht moet worden geslagen.

Bernard van Praag is emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.