De droombaan van Sandra Beckerman

Wat is uw droombaan? NRC vraagt het deze campagne aan verschillende kandidaat-Kamerleden.

De Droombaan 11/12

‘Mijn moeder kookte de hondenschedels uit’

Sandra Beckerman (SP)

Verkiezingen. Wat is uw droombaan? NRC vraagt het deze campagne aan verschillende kandidaat-Kamerleden. Door Petra de Koning

Foto Merlijn Doomernik

De vader van Sandra Beckerman (SP) was historicus en gaf in de avond les aan volwassenen. Op een dag ging hij met zijn klas naar het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Sandra Beckerman was een jaar of acht en ging mee, omdat haar moeder moest werken. Ze stonden met z’n allen bij een profiel van de bodemlagen en haar vader zei tegen zijn studenten dat niet duidelijk was waarom de bronstijd vóór de ijzertijd was. In Nederland was er wel veel ijzer, dat moeilijk te bewerken is. Maar geen tin of koper, onderdeel van brons.

„Ik weet nog heel goed”, zegt Sandra Beckerman nu, „dat ik toen dacht: dát wil ik weten.”

Of ze pas daarna is gaan graven – in de tuin en in het bos – of dat ze dat al eerder deed, herinnert ze zich niet. Wél dat haar moeder het een grote troep vond wat ze naar boven haalde. Toch kookte zij steeds maar weer de botjes of hondenschedels uit voor haar dochter.

Beckerman werd archeoloog en promoveerde op een lokale gemeenschap in het kustgebied, 3000 jaar voor Christus. Daarnaast was ze al vanaf haar negentiende politiek actief. „Overdag was ik met het verleden bezig en ’s avonds en in het weekend met de toekomst.”

En weet ze nu hoe het zit met die bodemperiodes? „Ik weet het ongeveer”, zegt ze. „Maar het is niet perse heel interessant of het ijzer was of brons, interessant is hoe mensen aan de kennis kwamen om metaal te gaan bewerken. Metallurgie was een belangrijke technologische ontwikkeling en die kwam er alleen omdat mensen ook al in de prehistorie internationale contacten hadden.”

Bekijk de foto’s van alle andere droombanen

De foto is genomen op de steentijdopgraving Het Klooster in Nieuwegein. Hier wordt door RAAP en BAAC archeologisch onderzoek gedaan naar de mensen die hier woonden rond 4000 voor Christus. Zij lieten diverse voorwerpen achter, zoals vuursteen, aardewerk en bewerkt botmateriaal.