Opinie

Die manterruptingapp is een grap, maar hij wijst wel op destructief gedrag

Vrouwen hebben de naam. Ze zijn kletskousen. Vrouwen hebben de faam: ze kunnen zo goed luisteren. Kijk naar die vrouw, op een receptie, in een restaurant, in gezelschap. Ze is in gesprek. Ze knikt. En ze knikt. Haar gesprekspartner denkt dat hij haar aandacht heeft, maar is dat zo? Vaak niet. Die knikkende vrouw laat hem in de waan en hij gelooft het graag, maar ze staat op stationair goed gedrag. Ze laat de ander praten, ook al heeft ze allang haar belangstelling verloren. Ze verveelt zich. Waarom onderbreekt ze hem niet? Misschien omdat ze een welopgevoede vrouw is. Aardig, geen kletskous.

Onderzoek bevestigt het, maar wie om zich heen kijkt, kan het zelf zien. Pratende vrouwen laten zich gedwee het woord ontnemen, ook als daar objectief gesproken geen aanleiding voor is. Door mannen en door andere vrouwen. Maar het meest door mannen. Zo gewoon is het en zo vaak gebeurt het dat er een speelse term voor bestaat: ‘manterrupting’.

Lees ook: Deze app meet hoe vaak mannen vrouwen onderbreken

Dat in tv-talkshows nog altijd substantieel minder vrouwen aan tafel zitten dan mannen, hangt er bijvoorbeeld mee samen. Ook al heeft een vrouw een punt en weet ze dat, ze laat zich toch afkappen. Dat lijkt laf en laks, maar het is een kwestie van praktisch inzicht. Laat ze zich onderbreken, dan wordt ze niet gehoord. Pakt ze het woord terug, dan wordt dat niet gewaardeerd en wordt wat ze te zeggen heeft óók niet gehoord. Dus ze laat het er maar bij.

Vrouwen hebben er moeite mee aan het woord te blijven. De vrouw die partij geeft en doorbijt, staat al snel te boek als een furie. De man die een stug doorpratende vrouw afbluft, wordt toegejuicht.

Het mogen, kunnen en durven inbreken op iemands redenering is een vertoon van macht. Dankzij sociale codes gaat zulk scoren het makkelijkst bij vrouwen, en dat helpt niet bij hun positie op de werkvloer, in vergaderingen, op plaatsen waar de beslissingen worden genomen. Daar blijft het niet bij in de rede vallen. Daar worden met het gesprek ideeën gekaapt. En de vrouw die verhaal wil halen, wordt afgeschreven als een zeurkous. Want bewijs is moeilijk te leveren en de daders zijn zich vaak van geen kwaad bewust.

Voor de vrouw die wil weten of ze geen spoken ziet, is er nu een app: Woman Interrupted. Daarmee kan worden bijgehouden hoe vaak ze per dag in de rede is gevallen. Zo’n app zal het verschil niet maken. Wel kan hij bijdragen tot bewustwording van onbehoorlijk en destructief gedrag. Vrouwen én mannen zijn erbij gebaat dat het vanzelfsprekend aftroeven van vrouwen niet wordt verward met het voeren van een levendig gesprek.