Hoogste rechters: nieuw kabinet moet ons met rust laten

Eerder waren de vier hoogste rechtscolleges nog niet principieel tegen elke verandering.

De Centrale Raad van Beroep in Utrecht.
De Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Foto ANP / Remko de Waal

Het nieuwe kabinet moet de vier hoogste rechtscolleges met rust laten. Dat is het verzoek van die rechtscolleges zelf: de Hoge Raad, de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Eerder waren zij nog niet principieel tegen elke verandering.

Er zijn al lange tijd plannen om het bestuursrecht te versimpelen. Dit kabinet probeerde om twee rechtscolleges op te heffen: het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Dat lukte niet, door onenigheid tussen het kabinet en de Tweede Kamer, inclusief de coalitiefracties. De VVD heeft datzelfde plan nog steeds in het verkiezingsprogramma staan. De SP stelt een andere verandering voor: de Raad van State zou niet meer mogen rechtspreken. Het moet volgens de SP alleen nog maar een kabinetsadviseur zijn.

De rechtscolleges zelf willen komende jaren “geen institutionele veranderingen” meer. De afgelopen tijd ging er volgens hen “veel energie” naar de hervormingsplannen: “energie die aan inhoudelijke kwesties had kunnen worden besteed”. Personeel was onzeker over de toekomst en sommige goede werknemers gingen alvast op eigen initiatief weg. Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak: “Met name de collega’s van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep moet nu rust worden gegund.”