Duitsland wil zich niet uit de tent laten lokken door Ankara

Duitsland-Turkije Duitse burgers verliezen het geduld met Turkije. Maar Duitse politici willen zich in deze „af en toe hysterische” tijden niet laten provoceren.

Wie het huidige Duitsland nazipraktijken verwijt, diskwalificeert zichzelf. Met die woorden rekende de voorzitter van de Duitse bondsdag, Norbert Lammert, donderdag af met de Turkse president Erdogan en diens beledigingen aan het adres van Duitsland. Lammert nam afstand van Turkije, maar zei ook waarom Duitsland Turkse politici toch niet wil verbieden campagne te voeren in Duitsland. Die opvatting wordt breed gedeeld in de Duitse politiek. Men vindt de nazivergelijkingen volstrekt ongepast, maar laat zich niet provoceren en wil verdere escalatie voorkomen.

Onder de bevolking neemt volgens peilingen het geduld met Turkije echter snel af en groeit de roep om een harde opstelling. Daarbij speelt ook de arrestatie mee van de Duits-Turkse correspondent van Die Welt.

In deze „turbulente, af en toe hysterische tijden”, zei Lammert, kan iedereen zelf zien waar mensenrechten gerespecteerd worden, waar een rechtsstaat bestaat en vrijheid van meningsuiting heerst.

En juist omdát die rechten in Duitsland bestaan, vervolgde hij, „vragen we de mensen in Duitsland om begrip dat we die rechten, ook al zijn we verontwaardigd, niet aan anderen onthouden. Maar we verwachten van iedere buitenlandse regering de rechten waar ze bij ons aanspraak op maken, in eigen land in gelijke mate te garanderen. Hier in ons land kan iedereen zijn mening uitspreken, buitenlandse gasten, maar wij zelf ook.”

Lammert voorspelde dat de plannen waarvoor Turkse politici in Duitsland campagne voeren, zullen leiden tot „een toenemend autocratische staat, die zich steeds verder verwijdert van Europa en zijn overtuigingen.”’

Bondskanselier Merkel zei dat Duitsland „met geen ander land zulke gecompliceerde en diepgaande betrekkingen heeft als met Turkije.” De nazivergelijkingen moeten ophouden, zei ze. „Ze zijn politiek, maatschappelijk, een NAVO-bondgenoot en economische partner onwaardig.” Ze herhaalde dat optredens van Turkse politici in Duitsland mogelijk blijven, mits ze „binnen regels plaatsvinden en met open vizier worden aangekondigd”.