Minder files of meer asfalt?

Partijen over mobiliteit Er valt woensdag veel te kiezen als het gaat om mobiliteit. Ruim 6 miljard extra in asfalt? Of 60 procent minder files?

Zeg niet dat er woensdag niets te kiezen valt, als het gaat om verkeer, spoor, files, kortom mobiliteit. Zo moet het aantal files in 2030 met 60 procent zijn afgenomen, als het aan GroenLinks ligt. De VVD neemt genoegen met 10 procent, de PvdA gaat voor 20 procent.

Het is maar een greep uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrijzinnige Partij door het Planbureau voor de Leefomgeving. Alle partijen konden hun programma’s laten doorrekenen, maar alleen deze zeven hebben het laten doen.

Wie met 130 kilometer per uur op de snelweg wil blijven doorjakkeren, vindt de ChristenUnie op zijn weg. Die partij wil verhoging naar 130 kilometer per uur ongedaan maken. GroenLinks wil overal de maximale snelheid verlagen, 80 waar nu 100 mag en 30 kilometer per uur in de binnensteden.

De VVD wil ruim 6 miljard extra investeren in meer asfalt, alle andere partijen willen daar juist op beknibbelen. Daarbij gaan GroenLinks en de SP het verst met respectievelijk 8,8 miljard euro en 5,75 miljard euro. Het openbaar vervoer kan bij GroenLinks rekenen op een extra investering van 11 miljard euro. PvdA 3,3 miljard, SP 3,45 miljard en ChristenUnie 1,82 miljard euro.

Partijen die hun programma’s niet hebben laten doorrekenen, hebben ook passages over mobiliteit. De PVV is het kortst: ‘halvering van de motorrijtuigenbelasting’, vermeldt het PVV-programma. De Partij voor de Dieren is uitvoeriger. Na 2025 mogen er geen auto’s met een verbrandingsmotor worden verkocht. De maximumsnelheid op snelwegen gaat terug naar 120 km per uur. De SGP gaat niet zo ver. Op rustige trajecten en in de nacht is 130 km per uur vaak geen probleem.

De opmerkelijkste politieke wens staat in het VVD-programma. Die partij bepleit de introductie van het ‘persoonlijk kenteken’. Bijvoorbeeld MARK1967.