Twee keer ontslagen

Op staande voet ontslagen worden, terwijl je al ontslagen bent: Het overkwam een verkoopmedewerker van softwarebedrijf BCT. Eerst werd hij ontboden bij zijn baas, die hem een minnelijke vertrekregeling bood en vertelde dat hij per direct was vrijgesteld van werk. Voordat de man naar huis ging, mailde hij zichzelf bestanden met klantgegevens, licenties, prijslijsten en overzichten van contactpersonen. Bij confrontatie hiermee een paar dagen later, bevestigde de man dat hij inderdaad iets naar zijn eigen zakelijke mailadres had verstuurd. Negen dagen daarna werd hij alsnog op staande voet ontslagen. Volgens BCT omdat hij concurrentiegevoelige informatie naar zichzelf had gemaild met de bedoeling het bedrijf te schaden. Maar volgens de werknemer had hij de informatie willen gebruiken om de omvang van zijn eigen concurrentiebeding te bepalen en voor een klantenbezoek de volgende dag. Voor de rechtbank Limburg stelde hij bovendien dat niet was voldaan aan de ‘onverwijldheidseis’ voor ontslag op staande voet. De rechter ziet dit anders en prijst juist dat BCT eerst heeft onderzocht om welke bestanden het ging, voordat het maatregelen nam. Maar het mailen van vertrouwelijke informatie vindt de rechter op zichzelf geen (dringende) reden voor ontslag op staande voet. Het mailen naar een zakelijk account is niet verboden en de intentie van de werknemer berust alleen maar op een vermoeden. Niet genoeg voor ontslag op staande voet, wel voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBLIM:2017:1296