Tennet wil energie-eiland in de Noordzee bouwen

Energie Nederlandse, Duitse en Deense netbeheerders werken aan de ontwikkeling van een knooppunt van windparken op zee.

Foto Christian Charisius/EPA

Netbeheerders in Nederland, Duitsland en Denemarken werken concreet aan de ontwikkeling van een energie-eiland midden in de Noordzee. Tennet Nederland, Tennet Duitsland en het Deense Energinet, ondertekenen daartoe nog deze maand een overeenkomst.

Dat heeft Tennet deze woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Tennet is in Nederland verantwoordelijk voor de hoogspanningsverbindingen. De netbeheerders hopen dat ook Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en België zullen aansluiten.

Het plan voor een futuristisch energie-eiland werd vorige zomer voor het eerst gelanceerd. Inmiddels blijkt het project, dat rond 2050 klaar kan zijn, al vorm te hebben gekregen.

Deze zogeheten North Sea Wind Power Hub zal, aldus Tennet, een aanzienlijke bijdrage leveren aan het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Het gaat om de aanleg van één of meerdere kunstmatige eilanden op de Doggersbank, het relatief ondiepe deel van de Noordzee op de grens van Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken.

Koppelen van netwerken

Het eiland krijgt als eerste functie de opvang van elektriciteit door tientallen, nog aan te leggen, windparken op de Doggersbank. Die parken zullen een vermogen hebben van 70.000 tot 100.000 megawatt (MW), zo’n twintig keer meer dan er nu wordt aangelegd voor de Nederlandse kust.

Verbindingen vanaf het eiland naar de betrokken landen moeten niet alleen de opgewekte elektriciteit vervoeren, maar ook de elektriciteitsmarkten in de landen aan elkaar koppelen. Het eiland krijgt bovendien een functie in de opslag en distributie van de stroom.

De opwekking van elektriciteit uit wind en zon kan sterk verschillen. Sterkere koppeling van de markten in de verschillende landen verhoogt de stabiliteit.

Topman Mel Kroon van Tennet verwacht dat „dit project in hoge mate kan bijdragen aan een volledig duurzame elektriciteitsvoorziening in Noordwest Europa”.

Zijn Deense collega Peder Ostermark Andreasen benadrukt het belang van „het verder terugdringen van de kosten voor de netaansluitingen en de interconnecties”, vanwege de schaalgrootte.

Het eiland op de Doggersbank moet ook een werkeiland worden, van waaruit de omliggende windparken worden onderhouden. De locatie zou ideaal zijn, niet alleen vanwege de ondiepte, maar ook vanwege de harde wind die over het gebied waait.