Overname TNT werd ten onrechte verboden

Logistiek Pakketvervoerder UPS zal TNT niet alsnog kunnen kopen, maar een vonnis van de rechter geeft wel zicht op schadeclaims.

Foto Lex van Lieshout/ANP

De overname van koeriersbedrijf TNT door het Amerikaanse UPS is vier jaar geleden ten onrechte door de Europese Commissie tegengehouden. Dat heeft een Europese rechter dinsdag geoordeeld.

Het oordeel zal er niet in resulteren dat de Amerikanen alsnog TNT overnemen. Het Nederlandse logistieke bedrijf is inmiddels overgenomen door het eveneens Amerikaanse FedEx, een concurrent van bieder UPS. Die combinatie zal niet ontvlochten worden door de rechterlijke uitspraak.

Wel effent het vonnis de weg voor claims van UPS tegen de Europese mededingingsautoriteiten. Die hebben destijds fouten gemaakt bij hun oordeel over de combinatie van UPS met TNT.

Nieuw model benadeelde UPS

De toezichthouder oordeelde in januari 2013 dat een krachtenbundeling van TNT en UPS te grote risico’s met zich meebracht voor de klanten van TNT. Er werd een te grote machtsconcentratie gevreesd in Europa waardoor ongezonde marktverhoudingen zouden ontstaan. In sommige regio’s bleven slechts duopolies over waardoor de kans groot werd geacht dat klanten met hogere prijzen zouden worden geconfronteerd.

Volgens de rechter in Luxemburg gebruikte de toezichthouder een nieuw model om de risico’s van de fusie te toetsen. Dat wist UPS niet en daardoor werd zij benadeeld bij het verdedigen van de overname.

Het Gerecht van de Europese Unie oordeelt dat op die manier „niet te verwaarlozen” wijzigingen aangebracht zijn in de analyses die eerder met UPS waren besproken. „Gezien die wijzigingen was de Commissie verplicht om aan UPS het eindmodel van de econometrische analyse mee te delen vóór de vaststelling van het bestreden besluit. Door dit niet te doen, heeft de Commissie de rechten van de verdediging van UPS geschonden.” Daarom heeft de rechter het verbod van destijds nietig verklaard.

Fusie met FedEx mocht wel

Aan het bod van UPS gingen maandenlange moeizame onderhandeling vooraf. Het bod van destijds 5,2 miljard euro werd twee jaar later gevolgd door een bod van 4,4 miljard euro door concurrent FedEx. Brussel keurde deze krachtenbundeling wel goed. De overname werd vorig jaar afgerond.

Het Europese hoofdkantoor van de combinatie van FedEx en TNT zal in Hoofddorp gevestigd worden. Banenverlies wordt niet verwacht. De onderneming rekent op forse groei, vooral omdat de verkoop via internet jaarlijks met 15 procent stijgt en in 2017 naar verwachting een waarde heeft van meer dan 600 miljard euro. Het TNT-knooppunt in Luik blijft behouden, naast de FedEx-knooppunten op vliegvelden in Parijs en Keulen.