(Oud-) studenten hebben 17,9 miljard studieschuld

Het Interstedelijk Studenten Overleg waarschuwt voor de hoge schuld: “we betwijfelen of zich dat gaat terugbetalen voor studenten.”

Foto Olivier Middendorp/ANP

Studenten en oud-studenten hebben samen een studieschuld van 17,9 miljard euro. Dat cijfer presenteert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) met de Nationale Schuldmeter op woensdag.

De schuldmeter is gebaseerd op cijfers van de Dienst Uitvoerig Onderwijs (DUO). De meter op de website die ISO woensdag lanceerde laat zien hoe de hoeveelheid studieschuld snel toeneemt: het getal op de meter schiet omhoog. Voorzitter Jan Sinnige van belangenorganisatie ISO waarschuwt voor de hoge studieschulden aan ANP:

“Studenten investeren een enorm bedrag in hun eigen toekomst, maar moeten daar ook iets voor terugzien. Met de invoering van het leenstelsel zal dit bedrag alleen maar hoger worden, maar we twijfelen of zich dat gaat terugbetalen voor studenten.”

Lees ook: Een biertje kopen mag niet, maar 40.000 euro lenen wel

Maatregelen

Om te voorkomen dat de schulden zich nog meer opstapelen stelt ISO drie maatregelen voor. Zo moet bij de start van een studie het collegegeld worden bevroren, zodat een student nooit opeens meer voor zijn studie gaat betalen. Ook moet geld uit het leenstelsel gebruikt worden voor investeringen in het hoger onderwijs en niet naar andere sectoren gaan. Ten slotte zouden studenten volgens de organisatie “transparante informatie” informatie moeten krijgen over de specifieke opleiding die zij willen volgen.

Lees ook: Wat moet ik met die studieschuld?

“Het is tijd om te stoppen met bezuinigen op studenten. De drempel om te gaan studeren wordt hoger en hoger”, zegt Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB). Volgens de vakbond is veel geld dat naar hoger onderwijs had moeten gaan de afgelopen jaren in andere projecten gestopt. Zij geven het beleid van de vroegere minister van Onderwijs Ronald Plasterk de schuld, die collegegelden verhoogde. De vakbond wil juist dat bedragen omlaag gaan.