Minder steenkool, meer aardgas bij productie elektriciteit

In 2016 nam het verbruik van aardgas met 30 procent toe. Het verbruik van steenkool daalde voor het eerst sinds 2011.

De kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte.
De kolencentrale van E.ON op de Maasvlakte. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het afgelopen jaar hebben elektriciteitscentrales in Nederland meer aardgas verbruikt - het verbruik van steenkool nam juist af. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het verbruik van aardgas door elektriciteitscentrales nam met bijna 30 procent toe. Sinds 2010 was het verbruik van aardgas nog bijna elk jaar gedaald. De stijging is mede te verklaren door het sluiten van kolencentrales en door de sterke daling van de prijs van aardgas met 30 tot 40 procent.

Lees ook: Kolencentrales? De Kamer moet het zelf maar uitzoeken

Steenkool

Wat betreft steenkool geldt juist dat centrales voor het eerst sinds 2011 minder van deze fossiele brandstof verbruikten. Het afgelopen jaar daalde het verbruik met 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat had vooral te maken met het sluiten van drie kolencentrales - met een gezamenlijk vermogen van bijna 2 gigawatt - eind 2015.

In 2015 steeg het verbruik van steenkool juist tot het hoogste niveau sinds 1990. Dat jaar werd 39 miljard kilowattuur (kWh) aan elektriciteit opgewekt uit steenkool, 35 procent meer dan het jaar ervoor.

Het CBS wijst erop dat het totale verbruik door elektriciteitscentrales historisch gezien nog altijd op een hoog niveau staat. Waar in 2016 het steenkoolverbruik bij de productie van elektriciteit met 302 petajoule was, lag in de jaren vóór 2014 het verbruik rond de 210 petajoule. Dit wordt mede verklaard doordat in 2014 en 2015 relatief hoogrenderende kolencentrales in gebruik werden genomen. Deze centrales hebben samen een vermogen van ruim 3 gigawatt.

Lees ook: Boete op komst voor wie zich niet aan Energieakkoord houdt

Energieakkoord

In 2013 werd het Energieakkoord gesloten. In dit akkoord werd door overheid, werkgevers, werknemers en milieuorganisaties vastgelegd dat in 2020 duurzame energie minstens 14 procent van de totale hoeveelheid opgewekte energie moet uitmaken. Ook moesten de kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten. In juli zullen de laatste kolencentrales - met een gezamenlijk vermogen van 1 gigawatt - die stammen uit die periode worden gesloten.

Nederland haalt de afspraken op het gebied van duurzaamheid op dit moment niet. Binnen de Europese Unie hoort ons land tot de minst presterende landen op het gebied van het opwekken van duurzame energie.

Productie van elektriciteit

Het afgelopen jaar steeg de productie door elektriciteitscentrales met ruim 4 miljard kWh tot 76,7 miljard kWh, het hoogste niveau ooit. Volgens het CBS is de toename vooral het gevolg van de gedaalde import van elektriciteit. In 2016 daalde deze import met 6,5 miljard kWh. Ook de export van elektriciteit daalde, met 2,7 miljard kWh.