Opinie

Waarom NRC stopt met Blendle

Beeld Blendle

NRC heeft besloten om vanaf 1 april uit Blendle te stappen. Dat is niet prettig voor NRC, niet prettig voor Blendle én niet prettig voor de lezer. Toch besloot NRC om niet langer aan het initiatief mee te werken waarbij losse artikelen kunnen gekocht worden (Blendle) of waarbij een lezer een abonnement kan nemen op een selectie van artikelen uit verschillende media (Blendle Premium). Mensen die zich abonneren op die dienst vinden dus geen NRC-journalistiek in hun selectie.

Waarom besloten wij om te stoppen? Het korte antwoord: omdat we, ondanks al onze sympathie, oprecht vrezen dat Blendle op middellange termijn niet goed is voor de journalistiek.

Het lange antwoord is natuurlijk wat genuanceerder.

Eerst dit: we houden bij NRC van journalistieke innovatie. Daarom hebben we ruim twee jaar geleden enthousiast meegewerkt aan de voorbereiding van Blendle. Jonge enthousiaste ondernemers die, samen met de uitgevers van kranten, nieuwe lezers willen bereiken met goede journalistiek, dat juichen we natuurlijk toe. Blendle stelde mensen die geen abonnement op een krant/site wensten in staat om losse artikelen te kopen. Vorig jaar bijvoorbeeld haalde NRC op die manier een extra omzet van ongeveer 200.000 euro (exclusief btw). Dat is evenveel als ongeveer 400 zesdaagse papieren abonnementen op NRC Handelsblad. Ter vergelijking: in totaal hadden vorig jaar 241.000 mensen een betaald abonnement op NRC.

Blendle mag dan niet ‘dé redding van de journalistiek’ zijn, zoals weleens werd beweerd, het bracht NRC-journalistiek bij nieuwe lezers. Dat is fijn. Betalende lezers zijn cruciaal voor het voortbestaan van NRC-journalistiek. Het is niet erg sympathiek om dat te vertellen, maar goede en originele (onderzoeks)journalistiek kost nu eenmaal vele miljoenen euro’s. We hebben bij NRC ruim 210 voltijdse redacteuren en enkele honderden medewerkers die samen de kranten en de site maken. Voldoende lezersinkomsten zijn van cruciaal belang om de journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid te garanderen.

Betaalmuur

Daarom ook hebben we in oktober 2015 online een betaalmuur geïnstalleerd op nrc.nl. Het leek ons immers niet meer logisch dat we online stukken gratis weggeven die we op papier verkopen. Iedere lezer krijgt nu vijf stukken gratis per maand. Wie meer wil lezen, wordt gevraagd om een abonnement te nemen. Ook over dat besluit hebben we lang nagedacht. Maar het feit dat de leestijd van onze site in 2016 met een kwart steeg ten opzichte van 2015 en ook het totaal aantal betalende abonnees op NRC in 2016 met zowat zes procent is gestegen, was voor ons allen bij NRC een hart onder de riem. Meer (ook jonge) lezers die op onze site langer onze journalistiek lezen, daar kunnen we enkel blij mee zijn. Dat is, ik herhaal het, voor ons de basisvoorwaarde om aan goede journalistiek te kunnen doen.

En hier komt de aap uit de mouw. Net die financiële basis dreigt nu door Blendle Premium te worden aangetast. Met deze premium-versie besloot Blendle namelijk om niet langer een aanvullende dienst aan te bieden waarbij je losse artikelen koopt, maar ook zelf abonnementen te gaan werven. Daarmee wordt Blendle in plaats van een elektronische kiosk ook zelf een uitgever. Weliswaar met de journalistiek die wij (en collega-uitgevers) maken.

Blendle vraagt 9,99 per maand. Trek daar de btw van 21 procent van af en verdeel de rest tussen 120 titels en je begrijpt dat we via Blendle Premium onze journalistiek zo goed als gratis weg dreigen te geven.

Innovatie

Los van dat economische argument is er een tweede belangrijke punt. Blendle verkoopt herverpakte krantenartikelen, uit nrc.next en NRC Handelsblad. Maar de redactie zet intussen sterk in op digital first en zelfs digital only. Stukken worden online verrijkt met video’s, met links naar originele documenten, met verwijzingen naar andere artikelen. Al die zaken ontbreken in Blendle. Alternatieve vertelvormen, journalistieke meerwaarde die we dankzij de mogelijkheden van online kunnen creëren, liveblogs, video’s, interactieve graphics, quizzes, etc ontbreken in de Blendle-ervaring.

Kijk eens naar onze verslaggeving over de verkiezingscampagne: een dagelijkse nieuwsbrief, wekelijkse podcasts, live-factchecks en een interactieve programma-tool en vraagbaak: niets van dat alles kan via Blendle.

Kortom, waar we dus aanvankelijk blij waren met Blendle, dat ons hielp om nieuwe lezers te bereiken, zien we nu Blendle in de vijver van de abonnees vissen en beantwoordt Blendle vooral te weinig aan onze ambitie om vernieuwende journalistiek ook op lange termijn in stand te houden. Daarom stappen we uit Blendle en zien we dus veel meer in de strategie van de eigen abonnementenverkoop. Die biedt ons de mogelijkheid om veel meer te leren over leesgedrag en klantbeleving van onze NRC-lezers en laat ons dus toe om in te zetten op een nog betere leeservaring. “Het werven en behouden van abonnees is een absolute kerncompetentie die we volledig in eigen handen willen hebben”, aldus CEO van NRC Rien van Beemen. “Alleen zo kunnen we constant verbeteren, leren van fouten en op tijd de juiste aanpassingen doen.”

Wij zullen, nu eens in samenwerking met innovatieve diensten als Blendle en dan weer eens zonder hen, blijven zoeken naar antwoorden op de uitdagingen waar we bij NRC voor staan. Met als belangrijkste doel: kwaliteitsjournalistiek blijven bedrijven in de volgende decennia.

Peter Vandermeersch
Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.