Overnamestrijd Telegraaf verplaatst zich naar rechter

TMG’s ondernemingsraad stapt naar de rechter, omdat er te snel voor Mediahuis is gekozen. Ook John de Mol neemt juridische stappen.

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

De overnamestrijd om de Telegraaf Media Groep (TMG) wordt uitgevochten bij de Ondernemingskamer. Zowel John de Mol als de Centrale Ondernemingsraad (COR) van TMG verzet zich tegen het besluit van de raad van commissarissen om het bod van het Belgische Mediahuis aan te bevelen. Dat hebben de partijen dinsdagavond laat bekendgemaakt.

Met deze aankondigingen is de toch al hevige strijd om TMG, moederbedrijf van De Telegraaf, verder geëscaleerd en de interne verdeeldheid verergerd. Het medezeggenschapsorgaan keert zich nu tegen haar eigen commissarissen. Van John de Mol, die TMG ook wil overnemen, was al bekend dat hij „verdere stappen” aan het voorbereiden was.

De COR ziet zich „genoodzaakt” het besluit aan te vechten. De commissarissen sloten afgelopen zondag een overname-akkoord met Mediahuis, dat 6 euro per aandeel biedt. Op dezelfde dag schorsten de commissarissen de bestuurders, omdat die de onderhandelingen met Mediahuis in de weg zaten. Sindsdien is commissaris Jan Nooitgedagt de hoogste baas van TMG.

De COR, die adviesrecht heeft en de 1.770 werknemers van TMG vertegenwoordigt, benadrukt geen voorkeur te hebben voor Mediahuis of Talpa, het bedrijf van John de Mol. Maar de COR-leden vinden dat ze niet de kans hebben gekregen „om op basis van deugdelijke en voldoende informatie een goed beeld te verkrijgen van de afweging en de keuze die aan TMG voorligt”.

De medezeggenschapsraad wil meer inzicht in „hoe de strategie van TMG, de financiële kaders, het waarborgen van de redactionele vrijheid, en de gevolgen voor personeel en medezeggenschap door beide bieders worden gewaarborgd”.

Lees ook: Meevallers bezorgen TMG kleine winst

John de Mol, die 6,50 euro per aandeel biedt, valt de commissarissen van TMG aan. Hij vraagt de Ondernemingskamer een onderzoek te doen naar „naar het beleid en de gang van zaken van TMG”. Ook eist De Mol de benoeming van een onafhankelijke commissaris „met verstrekkende bevoegdheden”.

Vorige week staakten de commissarissen de onderhandelingen met De Mol, tegen diens wens in. „Onbegrijpelijk”, vond hij dat. Sindsdien hebben ze exclusief dooronderhandeld met Mediahuis, dat steun heeft van de grootste aandeelhouder van TMG: de familie Van Puijenbroek. Samen bezitten Mediahuis en de familie 59 procent van de aandelen. De COR heeft de commissarissen eerder opgeroepen met De Mol te blijven praten. Daar is geen gehoor aan gegeven.

De Mol, die zijn belang heeft uitgebreid tot 24 procent, vindt daarom dat hij geen eerlijke kans heeft gekregen. Hij wijst erop dat de commissarissen doen alsof ze nog openstaan voor een concurrerend bod, terwijl dat in praktijk helemaal niet zo is. In het overname-akkoord met Mediahuis staat namelijk dat de commissarissen een alternatief bod best willen overwegen, maar alleen als er „dealzekerheid” is. Daardoor kunnen de commissarissen elk tegenbod afdoen als onrealistisch. De familie Van Puijenbroek heeft zich immers al aan Mediahuis verbonden. Zonder de steun van deze familie kan een bieder TMG nooit overnemen.

Lees ook: Akkoord leidt tot chaos bij TMG

Commissaris Nooitgedagt zei dinsdagavond in een reactie de stap van de COR „heel serieus” te nemen. Hij gaat „zijn uiterste best doen” de raad zo ver mogelijk tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat het niet tot een rechtszaak komt. De commissaris hoopt dat hij de leden nog kan overtuigen door „in gesprek te gaan” en nog beter uit te leggen waarom de keuze voor Mediahuis het beste is voor TMG „en al zijn belanghebbenden”.

Op de redactie van De Telegraaf is het besluit van de COR slecht gevallen. Dick Springer, voorzitter van de redactieraad, noemde de beslissing desgevraagd „betreurenswaardig”. Volgens Springer is TMG gebaat bij rust, niet bij escalatie en vertraging. Het is nog niet duidelijk wanneer de zittingen plaatsvinden.