Minder arme ouderen sinds 2000; koopkracht rijkste ouderen daalt

Sinds 2010 is armoede weer gestegen
Sinds 2010 is armoede weer gestegen

Het vermogen van 65-plussers is in twintig jaar sneller gegroeid dan dat van een gemiddeld huishouden. Ook is het gemiddelde inkomen van gepensioneerden erop vooruit gegaan, meldt het CBS. Dit komt mede door het groeiend aantal werkende vrouwen. Daardoor hebben meer ouderen een pensioen opgebouwd naast hun AOW. Ook zijn latere generaties hoger opgeleid waardoor ze de arbeidsmarkt verlaten met een hoger aanvullend pensioen. Op die aanvullende pensioenen is sinds 2009 gekort waardoor de koopkracht van 65-plussers tussen 2009 en 2015 „de meeste jaren” daalde. 65-plussers lopen minder risico op armoede. In 1995 had meer dan 20 procent een laag inkomen, in 2015 was dat nog maar 3 procent. (NRC)