Migranten

Jonge asielzoekers presteren beter

Jonge asielzoekers die in de jaren negentig naar Nederland zijn gekomen, zijn hoger opgeleid dan migranten met een niet-westerse achtergrond die om andere redenen naar Nederland kwamen. Dat meldt het CBS deze dinsdag. Zo volgde 39 procent van de jonge asielzoekers havo of vwo, bij niet-westerse migranten was dit 32 procent en bij kinderen met een Nederlandse achtergrond 47 procent. Ook op andere onderwijsaspecten deden asielzoekers het beter. Ze haalden hogere scores op de Cito-toets, kregen een hoger advies voor de middelbare school en gingen minder vaak naar speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. (NRC)