10 procent exportverdiensten Nederland in 2015 uit VK

Het CBS berekende wat het belang is van de export naar het Verenigd Koninkrijk voor de Nederlandse economie.

De Rotterdamse haven.
De Rotterdamse haven. Foto Victor Wollart/ANP

Nederland haalde in 2015 bijna 10 procent van de totale exportverdiensten uit de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit de nieuwe Internationaliseringmonitor van statistiekbureau CBS. Daarin valt te lezen dat bijna 200.000 voltijdbanen samenhangen met de uitvoer van goederen en diensten naar het VK.

In totaal exporteerde Nederland in 2015 voor 561 miljard euro aan goederen en diensten naar het buitenland. Daarmee verdiende de Nederlandse economie, aan toegevoegde waarde, 214 miljard euro. Bijna 10 procent daarvan, ongeveer 21 miljard, kwam voor rekening van de export naar het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is het VK na Duitsland de belangrijkste handelspartner voor Nederland.

De belangrijkste uitvoerproducten zijn daarbij aardolie (1,3 miljard euro), sierteelt van bloemen en planten (1,1 miljard euro) en groenten (723.000 euro). De bedrijven die het meest verdienden aan de uitvoer naar het VK zijn groothandelsbedrijven die de goederen van andere bedrijven exporteren. Zij zorgen onder meer voor het opslaan en her- en verpakken van andere producten.

Landbouw

Volgens het CBS waren er in 2015 bijna 200.000 voltijdbanen te relateren aan de export naar het VK. De meeste van deze banen zijn te vinden in de eerder genoemde groothandel (27.000), terwijl ook uitzendbureaus (19.000 banen) profiteren van uitvoer naar de overkant van de Noordzee.

Ook de landbouw heeft belang bij de export naar de VK: bijna één op de tien voltijdbanen in deze sector hangt samen met de export. Het relatieve belang van het VK is sowieso groot voor de landbouwsector, ook als je het opslaan en herverpakken van goederen uit het buitenland niet meerekent. Als je alle exportverdiensten - uit uitvoer naar de VK in 2016 - aan puur het Nederlandse product bekijkt, komt bijna eenderde uit de landbouwsector (6,1 miljard euro. Vlees (1,1 miljard) en sierteelt van bloemen en planten (1 miljard) volgen op gepaste afstand op plaats twee en drie.

Het CBS bekeek, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar de Nederlandse goederenexport dan precies naartoe ging. Veruit het grootste deel van de uitvoer ging naar Engeland (94,3 procent), gevolgd door Schotland (3 procent), Wales (1,5 procent) en Noord-Ierland (1,2 procent).

Gevolgen Brexit

De Britten spraken zich vorig jaar juni in een referendum uit voor een Brexit. Hoewel de formele uittredingsprocedure nog door premier Theresa May in gang gezet moet worden, is de verwachting dat dat op korte termijn gaat gebeuren.

Vorige week liet exportvereniging Fenedex na een rondgang onder aangesloten bedrijven al weten dat een kwart nu al hinder zegt te ondervinden van de onzekerheid over de Brexit. Bedrijven uit Groot-Brittanië stellen investeringen, of besluiten daarover, uit. Ook is er sprake van oplopende consumentenprijzen als gevolg van wisselkoersschommelingen.

Ondernemers maken zich daarnaast zorgen over wat komen gaat: ze vrezen onder meer complexere douaneprocedures, toegenomen administratieve verplichtingen en invoerrechten.