Brieven

Migratie

De kansloze asielzoeker

Er verschijnt structureel een stroom van artikelen op het gebied van asiel en migratie met visies en mogelijke oplossingen om de toestroom van migranten naar Europa beheersbaar te maken. In alle artikelen worden goede aanzetten tot oplossingen gegeven, echter, er wordt voorbijgegaan aan één belangrijk aspect: de migranten die nú de Middellandse Zee oversteken vanuit Libië komen in grote meerderheid niet voor asiel in aanmerking. Dat maakt ze anders dan de asielzoekers die de afgelopen jaren kwamen. Velen verdwijnen kort na aankomst in de illegaliteit, of anders na afwijzing van de asielaanvraag. Discussies over verdeelsleutels, procedures en snelle integratie zijn feitelijk niet relevant voor deze groep. Ook al zou het lukken om tot terugname-overeenkomsten te komen met de herkomstlanden, dan nóg is het in de huidige omstandigheden niet mogelijk alle afgewezen asielzoekers gedwongen uit te zetten. Simpelweg omdat het praktisch onuitvoerbaar is om ze allemaal op te sporen, vast te zetten en gedwongen uit te zetten. Daarvoor zouden ze direct bij aankomst in een gesloten setting moeten worden vastgehouden, totdat duidelijk is of er een reële mogelijkheid is op legaal verblijf. Over dit draconische middel zal binnen Europa (nog) geen consensus te vinden zijn. Voorlopig zal het bij halfslachtige lapmiddelen blijven.

Utrecht