Resten 13.000 jaar oud dennenbos gevonden

De bomenresten stammen uit de laatste ijstijd. Volgens onderzoekers heeft de vondst grote wetenschappelijke betekenis.

Tijdens graafwerkzaamheden bij Leusden zijn de restanten van een 13.000 jaar oud dennenbos aangetroffen. Het bos stond tegen het einde van de laatste ijstijd op de plek waar tegenwoordig het landgoed Den Treek-Henschoten ligt. De vondst werd bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels van de VARA.

Op een oppervlakte van een kwart hectare vonden de onderzoekers de restanten van 160 dennenbomen. De boomstammen zijn goed bewaard gebleven doordat ze na het omvallen werden opgevangen in een veenlaag, en daarna bedekt met stuifzand.

Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de vondst uiterst bijzonder en ook van internationaal belang. Het komt in Europa zelden voor dat er zulke oude boomresten worden gevonden. Fysisch geograaf Wim Hoek, verbonden aan de Universiteit Utrecht, spreekt van een “grote verrassing”:

“Nu kunnen we voor het eerst voor Nederland heel gedetailleerd de milieueffecten van een snelle en langdurige afkoeling in het klimaat onderzoeken.”

Bij het omvallen hadden de meeste bomen een leeftijd van vijftig tot tachtig jaar. De oudste boom werd echter 167 jaar oud. Eén boom van 18,5 meter kon van kruin tot wortels worden gedocumenteerd. Ook zijn er bladresten gevonden van de dwergberk, die vandaag de dag nog in Scandinavië voorkomt.