Plasterk

Toch digitale stemhulp

Online stemmen is onmogelijk. Met een stemcomputer stemmen mag ook niet. En bij deze verkiezingen dreigden de stemmen zelfs niet meer digitaal geteld te kunnen worden. Vanwege de kwetsbaarheid van de gebruikte software. Die beslissing van minister Plasterk (BZK, PvdA) veroorzaakte lichte paniek bij de Kiesraad en gemeentes. Maar vrijdag kwam er een compromis: de software mag toch worden gebruikt, maar alleen als ‘hulpmiddel’. De handmatige getelde stemmen worden per gemeente toch digitaal opgeteld.